Et stort flertall farmasøyter mener ifølge spørreundersøkelser om lønn at de burde ha høyere lønn. Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) oppfordrer dem til å bruke den ferskeste lønnsstatistikken som utgangspunkt for en prat om lønn med arbeidsgiver.

— Det er synd at ikke flere forsøker å forhandle om lønn når så mange ønsker høyere lønn, og ikke minst når vi vet det fungerer for så mange, sier foreningsleder Birgitte Lloyd.

 
Med tanke på hvor viktig det er, så er det skremmende at nesten 60 prosent ikke har hatt lønnssamtale.

Mathias Calmeyer Østvold

Lloyd påpeker at det ikke er noe hinder for at du kan få lønnsjusteringer også utenom lønnsoppgjør.

— Alle har anledning til å snakke om lønn utenom lønnsoppgjørene, og vår erfaring er at mange som gjør dette, vil få mer, sier Lloyd.

Farmasøyt Piotr Wlodno er en av de som har brukt lønnsstatistikken da han byttet jobb. Han fikk en betydelig lønnsøkning og anbefaler alle å bruke lønnsstatistikken for det den er verdt.

Fersk lønnsstatistikk er klar

Farmaceutene publiserer hvert år lønnsstatistikk hvor du som farmasøyt kan få en idé om hvor mye du burde tjene. Lønnsstatistikken for 2023 er nå publisert og ligger på farmaceutene.no gratis tilgjengelig for alle foreningens medlemmer.

Viktig med lønnssamtale før lønnsoppgjøret

Når vi nå nærmer oss lønnsoppgjøret, er det også viktig å huske på at nesten alle har rett til en mer formell lønnssamtale i forbindelse med lønnsoppgjøret, og at det er viktig å benytte den.

— Dersom du ikke har gjennomført lønnssamtale ennå, er det viktig at du gjør det nå. I en lønnssamtale kan du og din leder snakke om lønn, lønnsutvikling og hvilke grep dere i fellesskap kan gjøre for at du skal få en bedre lønnsutvikling, sier advokat og assisterende forhandlingssjef Mathias Calmeyer Østvold.

Det kan være viktig for ditt eget resultat av lønnsoppgjøret, men det er minst like viktig at mange på arbeidsplassen har lønnssamtale før lønnsoppgjøret. Det gir de tillitsvalgte gode argumenter for forhandlinger med ledelsen, men også for at lederne skal få et bilde av de ansattes lønnsforventninger.

Østvold er glad for å se at det antakelig er en økning på medlemmer som har hatt lønnssamtale, men det er fremdeles langt fra alle.

— Med tanke på hvor viktig det er, så er det skremmende at nesten 60 prosent ikke har hatt lønnssamtale, mener han.

Farmaceutene har mye informasjon om lønn som du kan lese her. 

Bruk lønnsstatistikken

Østvold forklarer at lønnsstatistikken utarbeides slik at det enkelte medlem kan vurdere egen lønn opp mot andre farmasøyter.

— Lønnsstatistikken gir verdifull informasjon om hva arbeidsgivermarkedet var villig til å betale andre farmasøyter med din kompetanse og arbeidskraft per november 2023. Den kan brukes som et hjelpemiddel i samtaler om lønn, sammen med andre relevante faktorer, slik som kompetanse og arbeidsoppgaver, påpeker han og legger til:

— En gjennomsnittslønn viser ikke nødvendigvis hva som er riktig lønn for deg, og det er i den forbindelse viktig å huske på at halvparten tjener mer enn snittet.

Får du den lønnen foreningen anbefaler?

Farmaceutene, ved Arbeidslivsutvalget, har også oppdatert og gjort endringer i lønnsanbefaling til farmasøyter, og på farmaceutene.no er anbefalingen tilgjengelig gjennom Farmaceutenes lønnskalkulator. Denne ligger åpen for alle, både medlemmer og ikke-medlemmer.

Arbeidslivsutvalget anbefaler at man i utgangspunktet takker nei til arbeidsavtaler der man som provisorfarmasøyt tilbys mindre enn 645 000 kroner i året, eller som reseptarfarmasøyt tilbys mindre enn 550 000 kroner.

— Lønnsanbefalingen på våre nettsider er ment som et supplement til lønnsstatistikken. Den viser hvilket lønnsnivå vi mener den enkelte farmasøyt som et minimum bør ha, basert på utdanningsnivå, erfaring og arbeidssted. Datagrunnlaget er endret basert på tall fra den ferske lønnsstatistikken fra 2023, og vi anmoder alle medlemmer å sammenlikne egen lønn mot lønnsanbefalingen, avslutter Lloyd. 

(Publisert i NFT nr. 2/2024 side 48)