I forrige uke ble det klart at Anne Kari Eriksen (Sp) blir ny ordfører i Nesbyen etter at Senterpartiet og Høyre danner flertall sammen etter valget. Farmasøyten står foran en gedigen oppgave i den flomrammede kommunen, men hun er innstilt på å brette opp ermene og arbeide for innbyggernes beste.

Gjør hobbyen til levebrød

De siste fire årene har Eriksen vært kommunestyremedlem, og politikk har vært hobbyen hennes. Nå ser hun frem til å holde på med politikk på fulltid. 

— Jeg har i løpet av de siste årene sett hvor mange muligheter som følger med ordførervervet i forhold til å være vanlig kommunestyremedlem, spesielt for å løfte aktuelle saker for kommunen, sier hun til farmatid.no.

Flommen «Hans» er en sak kommunen og kommunestyret må jobbe med i lengre tid fremover. 

— Jeg får en vanskelig sak allerede til kommunestyret i november. Da må vi ta stilling til om vi skal vedta et bygge- og delingsforbud på deler av Nes-flata som ble oversvømt i august. Dette er en sak noen vil være sterkt uenige i uansett hvilket vedtak vi fatter, vedgår hun.
 

Grundighet kommer godt med

— Ordførervervet innebærer at du må ha permisjon fra jobben som provisorfarmasøyt ved Boots apotek Nesbyen. Hvordan føles det?

— Jeg kommer selvfølgelig til å savne jobben som farmasøyt, både alle gode kolleger og kundemøter! Det ble ekstra spesielt når jeg nå skjønner hvor få arbeidsdager jeg har igjen ved Boots apotek Nesbyen før jeg tar over som ordfører allerede 12. oktober.

Hva kan du med din bakgrunn som farmasøyt tilføre ordførervervet spesielt? 

— Jeg føler at jeg har med meg mange gode erfaringer og egenskaper fra farmasien og apotekhverdagen inn i ordførerrollen. Spesielt respekt for at vi alle er forskjellige og står i ulike situasjoner, evnen til å lytte, avklare behov og tenke ut mulige løsninger ut fra behov. Jeg tenker også at utdanningen min er medvirkende til at jeg er grundig i det politiske arbeidet. Jeg leser meg godt opp på saker, og synes det er viktig å høre alle sider av en sak før vi kan gå til avstemning og vedtak. Respekten for lover og regler tar jeg også med meg fra farmasien. 

Politisk aktiv allerede i studietiden

Eriksen mener at de hun studerte sammen med på Blindern i perioden 1991–1996, trolig ikke vil bli så overrasket over det politiske engasjementet. 

— Under studiet brukte jeg generelt to til tre kvelder per uke på engasjementet mitt i Senterungdommen, som fylkesleder i Buskerud Senterungdom 1992–1994. Høsten 1993, under den tøffeste perioden i galenisk farmasi, var jeg så heldig å ha ettermiddags-lab, noe som gjorde at jeg rakk skoledebatter rundt i Buskerud fra morgenen og så tilbake igjen til Blindern innen lab-timen vår startet.

Nå gjør Anne Kari Eriksen et viktig steg i sin politiske karriere, og hun legger ikke skjul på at hun gleder seg.

— Jeg er både ydmyk og stolt av tilliten og støtten nesningene har gitt meg – og muligheten til å være ordfører for bygda jeg er så glad i!