Landene i Norden er i gang med en felles studie for å kartlegge innovasjon, utvikling og produksjonskapasitet for vaksineproduksjon.

– Den norske helsenæringen er en kunnskapsintensiv næring i vekst, og vi har gode miljøer innen utvikling av legemidler og medisinsk utstyr. Denne studien vil gi nyttig kunnskap om muligheter for felles nordisk samarbeid innenfor utvikling av vaksiner, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) i en pressemelding.

Les også: Regjeringen skal se på vaksineproduksjon i Norge

Sverige tok initiativ til arbeidet i 2021, og det har vært et godt samarbeid mellom de nordiske landene for å få på plass oppdraget.

Studien skal kartlegge offentlige og private virksomheter, og ressurser knyttet til utvikling og produksjon av vaksiner i de ulike landene. Innovasjon Norge deltar fra norsk side og vil ha dialog med norske miljøer.

– Europeisk samarbeid er avgjørende for å ivareta Norges tilgang til kritiske legemidler og vaksiner. Helse er en integrert del av EUs industristrategi, og utviklingen av en konkurransedyktig europeisk helsenæring er en forutsetning å realisere en styrket helseberedskap. Det nordiske samarbeidet og denne studien kan være et bidrag inn i dette, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Les også: Ap og Sp vurderer nasjonalt farmasiselskap

Arbeidet koordineres av det svenske innovasjonsmyndigheten Vinnova og studien skal ferdigstilles i løpet av våren 2022. Departementene vil vurdere videre oppfølging når studien foreligger.

Les også: Legemiddelforsyningene er mindre sårbare enn mange tror