Anne-Lise Sagen Major som er utdannet farmasøyt og har en doktorgrad i farmasi har jobbet utenfor farmasien de siste årene og kommer fra en stilling som avdelingsleder innovasjonsstøtte i Ålesund kommune. Hun har også hatt stilling som framtidsnavigatør i kommunen, en koordinatorjobb for forskning og innovasjon. Nå blir hun viserektor ved NTNU Ålesund. Det melder NTNU på sine nettsider.

49-åringen har sin utdanning innen farmasi fra Universitetet i Oslo, og fra Eidgenössische Technische Hochschule i Zürich i Sveits, der hun tok doktorgrad. Oppholdet i Sveits varte i ti år, der hun jobbet i farmasøytiske foretak.

Les om en annen farmasøyt som gjør noe helt annet enn å jobbe med farmasi: Farmasien ga ikke Vigdis nok frihet

Flyttet hjem til Ålesund

Etter å ha flyttet tilbake til hjembyen Ålesund har hun også jobbet 10 år i Helse Midt-Norge, både som forskningssjef i Sykehusapotekene og som prosjektleder for Helseplattformen i Helse Møre og Romsdal. I tre år var hun i tillegg postdok ved NTNU. Sagen Major er gift og har tre barn.

— Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben og å være med på å utvikle NTNU i Ålesund videre. Det har skjedd veldig mye bra etter fusjonen for seks år siden, og det skal bli spennende å ta del i framtidas forskning og utvikling i Ålesund. Dette er en fin og god studieby, som har plass til enda flere studenter sier Sagen Major.

Faglig sterk viserektor med bred bakgrunn

Rektor Anne Borg ved NTNU er svært fornøyd med at styret nå har vedtatt å tilby stillingen til som viserektor i Ålesund til Anne-Lise Sagen Major.

— Anne-Lise Sagen Major har en faglig sterk og svært allsidig bakgrunn både fra akademia og fra privat og offentlig sektor. Hun går inn i en viktig og ansvarsfull stilling ved NTNU, og jeg er overbevist om at hun vil bli en god viserektor i Ålesund. Vi gleder oss til å ha henne på laget, sier Borg.