Tekst: Bente Hedding, apoteker, og Wenche Ulland, reseptar
Vitusapotek Elefanten, Kristiansand

 Anne B. Skomedal Det hele startet i ledelsen i Vitusapotek, som ønsket at apoteket skal være noe mer enn et utleveringssted for legemidler og tilhørende varer. De ønsket også at apoteket skal være en livsstilsleverandør – og gi folk «en friskere hverdag».

Tok utfordringen
Dette krevde et kundefokus mot kosthold, mosjon, helse og velvære, og apoteket fikk bruke sin kompetanse og sitt produktsortiment aktivt. Rådgiving og farmasøytiske tjenester måtte markedsføres og samarbeid med helsevesenet og andre lokale aktører var viktig. Vi bygget om Vitusapotek Elefanten i 2004 og fikk et stort selvvalg, og hadde altså god plass. I tillegg hadde vi et godt kvalifisert personale som ønsket å satse på forebyggende helse og å synliggjøre farmasøytisk kompetanse. Dermed startet vi opp et toårig pilotprosjekt i oktober 2005.

En viktig sak under forberedelsene var utformingen og plasseringen av Helselab'en i apoteket. Noen valg med hensyn til innredningen og produkter og tjenester ble tatt. Vi foretok også en lokal markedsundersøkelse før prosjektstart, og planla en ny undersøkelse etter at Helselab'en hadde vært i funksjon en tid. Dette ble gjort fordi vi ønsket å finne ut om vi kunne se noen innvirkning på folks valg av apotek, om de brukte Helselab'en osv.

Målsetting
Målsettingen med prosjektet Helselab'en var følgende:

  • Utvikle et konkret innhold til «en friskere hverdag» som helsekonsept
  • Markedsføre apoteket som lavterskeltilbud i helsevesenet
  • Markedsføre apoteket som livsstilsleverandør og stedet det er naturlig å henvende seg med helsespørsmål
  • Synliggjøre ved hjelp av produkter og tjenester, at forebyggende helsearbeid er et viktig satsingsområde

Hvordan drives så Helselab'en?
Helselab'en fokuserer på en friskere hverdag, både for dem som allerede har plager og for dem som vil forebygge sykdom og skader. Vareutvalget i Helselab'en består av produkter som kan forebygge eller lindre sykdom og plager. Noen eksempler er røykeavvenningsprodukter, ernæringsmidler, trim og treningsprodukter, bøker om sykdom, mat og livsglede. Vi har også CDer med musikk.

Informasjon er en viktig del av Helselab'en. Ønsket er at kundene skal kunne forebygge sykdom og skader, slik at de kan leve best mulig med de plager de allerede har. Det skal være farmasøyt til stede i Helselab'en i en kjernetid og denne er lett tilgjengelig for spørsmål både fra kunder og teknikerne. Det finnes også en pc med nettilgang hvor man kan søke gratis etter helseinformasjon, eller man kan betale for å lese avis og sende e-post. Dessuten har vi et lite helsebibliotek med oppslagsbøker om helse, medisin og sykdom. I informasjonsrommet tilbyr vi blodsukkermåling, blodtrykksmåling og legemiddelsamtale, og som oftest kan kunden få dette tilbudet der og da.

Tre dager i uken har vi aktiviteter på Helselab'en, og disse velges ut fra en plan om faglig fokus, månedens kampanje, trim, omsorg, relasjonsbygging og kalenderens spesielle dager, for eksempel Skolemelkens dag og Verdens dag til bekjempelse av fattigdom. Vi kontakter aktuelle lag, foreninger, firma osv. og inviterer dem til å stå på stand her noen timer for å informere om sin virksomhet, varer og tjenester. Noen deler ut vareprøver og brosjyrer, noen har plakater, andre viser sin aktivitet på storskjerm. Dette året har vi hatt besøk av pasientforeninger (bl.a. Diabetesforbundet og Cøliakiforeningen), ulike kategorier helsepersonell (lege, dyrlege, tannpleier osv.) og gitt trim-/treningstilbud. Mange har vært her flere ganger og ønsker å komme igjen.

Vi får også mange invitasjoner om å komme til institusjoner og lag/foreninger for å informere om forebyggende helsearbeid og mer sykdomsrettede tema.

Viktig Markedsføring
Markedsføring er svært viktig. Månedens aktiviteter trykkes på to store plakater som henger i apoteket, vi deler ut 2000 flyers til kundene per måned og sender info på faks/e-post til samarbeidspartnere. I tillegg annonserer vi i lokalavisen hver 14. dag. Samme mal gjør materiellet lett gjenkjennelig.

Vi markedsfører også Helselab'en og apoteket ved å oppsøke legekontor, helsestasjoner, offentlige etater, skoler osv. Dette har resultert i veldig godt samarbeid med mange ulike kundegrupper og vi merker at interessen for Helselab'en øker.

Økt salg
Helselab'en har nå vært i gang i ett år, og «resultatet» så langt har vi valgt å måle i salgstall, antall ulike aktiviteter, resultatet fra andre del av den lokale markedsundersøkelsen og vår egen evaluering. For eksempel har salg av treningsprodukter økt fra 100 enheter/md i november 2005 til nesten 300 enheter/md i september 2006. Salg av «nye» produkter som trenings-DVDer og musikk-CDer har ikke vært den store suksessen. Vi solgte bra rundt jul i 2005, men så har salget falt til rundt 20 enheter per måned, så dette er en produktkategori som må vurderes.

Av aktiviteter har vi blant annet hatt besøk av 14 pasientforeninger, 11 ulike typer helsearbeidere, ni egne aktiviteter og vi har markert sju spesielle dager.

Markedsundersøkelsen viste at andelen av publikum som hadde Vitusapotek Elefanten som førstevalg var økt fra 39 til 51%. Ellers var det ikke så stor forskjell på svarene ved den andre undersøkelsen, og det var stadig lege og familie/venner som var hovedkilden når folk søkte helseinformasjon.

Endringer vil skje
Vi som har jobbet med Helselab'en synes dette har vært både utfordrende og spennende. Vi har hatt et flott samarbeid med pasientforeninger, og lokale aktører både i helsevesenet og ellers. Kundestrømmen har økt, og vi opplever at kunder ringer for å spørre om neste månedsprogram. Vi har markert oss i lokalmiljøet, med innslag både i avisen og den lokale TV-kanalen.

Vi har enda ett år igjen av prosjektet, og enkelte endringer vurderes. Vi velger da antakelig noen nye/andre produkter og vil fokusere mer på spesielle kundergrupper, for eksempel en revma-uke eller en mor og barn-uke. Etter prosjektslutt vil det bli vurdert om konseptet skal rulles ut i flere Vitusapotek, men vi fortsetter i alle fall med Helselab'en på Vitusapotek Elefanten.

(Publisert i NFT nr. 2/2007 side 14–15.)