Tekst: Liv Slettevold, apoteker, Lindeberg apotek, Oslo

Kjære kolleger!

Etter utallige oppfordringer vil jeg nå gi dere en eksklusiv innføring i selvstendige apotekeres verden i år 2006. Et annet sted i denne bygningen, i historisk seksjon, ble det nylig redegjort for hvordan selvstendige apotekere levde før år 2002. Jeg vil fortsette der Yngve Torud slapp (les artikkel), og ta dere med til 2006.

I disse fire årene har det, som dere vet, skjedd mye. Mange apotekere solgte apotekene sine, men noen gjorde det ikke. Hva skjedde med dem? Svaret er at de lever i beste velgående. De driver sine apotek, handler med legemidler til publikum.

  1. Tjener de penger? Ja, de fleste gjør det.
  2. Har de utfordringer i hverdagen? Ja, de fleste vil si de har det.
  3. Har de et meningsfylt faglig liv? Ja, det har de også.

Hvorfor har vi da ikke enda flere selvstendige apotek i dag? Ja, det kan man spørre seg om. Kanskje har det med å gjøre at våre forgjengere solgte virksomhetene sine, og ny etablering i dag krever en del innsats både med hensyn til initiativ og planlegging.

Hvorfor ønsker en del farmasøyter å være selvstendige apotekere?
Det er et enkelt svar på det – de liker å drive noe. Som advokater, tannleger og leger driver egen praksis, så også farmasøyter. Mange liker noe mer enn å bare være ansatt. Man liker administrasjon, personale, kunder, i tillegg til den farmasøytisk faglige siden ved yrket. Man liker å bestemme selv om man for eksempel skal holde salgskonkurranser.

Vi liker også å ha kolleger og venner, og som selvstendig apoteker er man ikke alene, man er en del av et fellesskap med andre selvstendige apotekere.

Hva kreves for å lykkes?
Jeg mener at for å lykkes med et nytt apotek i dag bør man ha et visst gründerinstinkt, man må ha lyst til å legge inn et betydelig antall arbeidstimer, og man må ha en viss apotekfaglig og økonomisk forståelse og interesse. Man bør ha en personlighet som egner seg for drift. Man har en helt unik mulighet for å styre den faglige utviklingen i apoteket.

For å lykkes kan det være fornuftig å ha arbeidet i apotek noen år, to år er som kjent minstekravet. Erfaring fra andre virksomheter som Legemiddelverket og legemiddelindustrien kan også komme godt med.

Det er (selvsagt) en fordel å ha en halv million kroner tilgjengelig. Har man først noe, kommer resten relativt enkelt. Man kan vurdere deleierskap, men vi anbefaler ikke det.

Når det gjelder eierskap er det viktig at grossist ikke er inne på eiersiden. Dette fordi man må ha fleksibilitet i økonomiske forhold og i innkjøpsavtaler. Vi forhandler priser og leveringsbetingelser, og dersom en grossist er inne på eiersiden, blir det eksempelvik ikke mulig å bytte grossist.

Når det gjelder resultat kan det bli bedre i et veldrevet selvstendig apotek enn i en kjedefilial isolert sett. Ved å gå direkte til leverandørene blir innkjøpsprisene lavere enn når man kjøper fra grossist. Det betyr bedre vilkår for apoteket og litt svakere vilkår for grossisten.

I de siste par årene har det dukket opp flere nye selvstendige apotekere. Flere har nyttig erfaring som driftskonsesjonær i kjeder, men de ønsket altså å eie selv. Ved hjelp av hardt arbeid og stor egeninnsats har de nyslåtte apotekerne oppnådd gode resultater.

De selvstendigeapotekene ser forskjellige ut og har ulike uttrykk, fordi de gjenspeiler de ulike eierne og de ulike lokale behov. Ved å slippe å følge strenge planogrammer kan de tilpasse apotekets varer etter stedets lokale behov.

Hvilken hjelp kan man få når man vil starte?
Man kan få så mye hjelp man bare ønsker. Det finnes en rekke mennesker med betydelig erfaring i drift i dagens system. Det er bare å ta en telefon.

Hvis det er noen som går med en gründer i magen og tenker på å starte eget apotek, vil vi anbefale å kontakte en kollega i Apotekgruppen først. Vi kan bidra med rådgivning, coaching, vurdering av prospekter, kontrakter, beregninger, råd om anskaffelse av inventar, datautstyr. Vi kan tilby distribusjonsavtale med grossist ferdig forhandlet på gunstige vilkår. Vi skaffer alle den logistikkhjelp som måtte trenges, både med hensyn til sortiment, kategoristyring og lagerstyring. Er det ønske om kampanjeavtale, kan det også ordnes. Men husk, det er du som ny apoteker som bestemmer hvilket uttrykk apoteket ditt skal ha!

Videre kan vi tilby hjelp med søknader til Legemiddelverket og offentlige etater og gi anbefalinger om regnskapsfører og revisor.

Vi kan gi diskré hjelp med vurdering av lokale. Men stedet og lokalet bør du helst finne selv.

Apotekgruppen består av selvstendige apotekere. Per i dag har vi noen-og-tretti medlemsapotek. Vi stiller oss gjerne til rådighet for farmasøyter som ønsker å undersøke mulighetene for å starte for seg selv.

Handel med legemidler til publikum eller sluttbruker kan nå skje helt uten farmasøyter, men fremdeles er farmasøyter nødvendige for reseptpliktige legemidler. Dette betyr at farmasøyter har en nøkkelrolle i slik virksomhet. Vi forutsetter derfor at farmasøyter også i fremtiden vil ha en naturlig egeninteresse for å gå inn på eiersiden i bedrifter som har med dette å gjøre.

Takk for oppmerksomheten!

(Publisert i NFT nr. 2/2007 side 18.)