For tiende år på rad delte Norges Farmaceutiske Forening ut prisen «Årets farmasøyt» på Farmasidagene, denne gang til Ellen Kristoffersen, ansatt ved Sykehusapoteket i Skien. I Sentralstyrets begrunnelse for tildelingen heter det bl.a.: 

«Ellen Kristoffersen er ansvarlig for tjenestesalg og har i en årrekke arbeidet i tilsyn i Telemark fylke. Svært mange sykepleiere og hjelpepleiere har gjennom årene nytt godt at hennes kunnskaper innen bruk og håndtering av legemidler i helsetjenesten. I dette arbeidet har hun opparbeidet seg mye erfaring i samarbeid med andre helseprofesjoner.

Ellen Kristoffersen er både nytenkende og har stor gjennomføringsevne. Når tanken om pasientbundne medisiner som et kvalitetsforbedrende tiltak ble lansert, kastet hun seg over den med liv og lyst. Hun hadde ideen, pakkemaskin og kontaktnettet på sykehuset. Da gjenstod det å selge inn ideen til posten, utvikle programmene for å overføre data fra legens elektroniske ordinasjon til pakkemaskin på apoteket, utarbeide rutiner og prosedyrer, overtale personalet på posten til å bli med og å sette i gang. I dag benyttes systemet på geriatrisk seksjon, nyreposten, psykiatrisk avdeling og flere poster er på vei til å ta i bruk systemet.

Ellen Kristoffersen er et godt eksempel på en farmasøyt som i sin yrkesutøvelse er en inspirasjonskilde og et forbilde for utallige kollegaer.»

(Publisert i NFT nr. 11/2007 side 6.)