Tekst: Trude Giverhaug, førsteamanuensis i farmakologi,
Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø

Fra C og oppover på karakterskalaen kreves detaljkunnskaper, står det i kriteriene. Har studenten det, eller mangler hun/han bare evnen til å uttrykke det? Spiller det for så vidt noen rolle om detaljkunnskapene er der eller ikke, hvis de ikke kommer ut? Tidsklemma på eksamen er kanskje en forklaring på at språket kan bli så som så, men klemmer det mindre der ute i arbeidslivet?

Her er noen eksempler fra virkeligheten, hentet fra de siste årenes eksamensbesvarelser i farmakologi i Oslo og Tromsø.

FARMAKOLOGISKE SPRÅKBLOMSTER

 • Konstruktiv obstruktiv lungesykdom
 • Han burde blitt konfrontert med en psykiater allerede da!
 • Begge teorier kan føre til utløsende hjertesvikt
 • Kalcipotriol induserer celleprofilering og hemmer keratinocyttproliferasjon
 • Han lever et aktivt liv. Dette kan hope seg opp til en psykisk lidelse
 • Diabetikere bør ta hånd om sine føtter
 • Flere av de psykiatriske legemidlene ...
 • Den sørger for å hindre at hjernen blir utsatt for alle svingningene vi har i blodet (om blod-hjerne-barrieren)
 • - og alt blodet går gjennom leveren
 • Personer med hypokalemi må erstattes med annen terapi
 • Lavdose ASA hemmer ikke produksjonen av prostacyklin som motvirker aggresjon
 • Lav ejakulasjonsfraksjon er forenlig med hjertesvikt
 • Det er viktig med en nitratfri periode i løpet av dagen som ofte blir lagt til natten
 • Spesielt morgenstivhet er et godt tegn på reumatoid artritt
 • Dette legemidlet gir mange alvorlige bivirkninger så dette har måttet være bedre å utsette seg for enn ikke å behandle
 • Dette er sjeldent av terapeutisk viktighet, men kan teoretisk være dramatisk (om fortrengning av warfarin fra plasmaproteiner)
 • ... og kalium kan følge den elektrokjemiske gradienten ut av kroppen (om hypokalemi ved diuretikabehandling)
 • ASA hemmer plateaggresjonen
 • Dessuten gir Seroxat senbivirkninger blant annet seksuell dysfunksjon og kan være problematisk for en mannlig pasient som er enslig
 • Mange sopparter trives godt mellom tærne
 • Amitriptylin kan gi akutte alkoholforgiftninger
 • Årsaken er uklar, men det tyder på at noen er mer disponerte enn andre
 • Det kan diskuteres om det er et selvmordsforsøk (nitrazepam + alkohol). Som farmasistudent burde han være klar over at det fins lettere metoder
 • Clearance er ganske lav og kan føre til skade på nyrene
 • For at en bakterie skal gi sykdom må den være patogen, sykdomsfremkallende
 • Når blodtilførselen til hjertet blir dårlig, surner hjertet
 • Blodtrykket reguleres av en omfattende hemostase der mange stoffer og organer er involvert
 • Dette bør oppbevares beskyttet fra barn
 • Symptomer på virale luftveisinfeksjoner: uproduktiv halsirritasjon, nysing og rennende tårer
 • Det fins ingen grenser for hva som kan ekspederes på nødekspedisjon
 • Kvinner med østrogenmangel er mer utsatt for UVI enn menn. Derfor er det mer vanlig hos kvinner enn menn
 • Når kontraksjonsbølger utløses i kolon får vi en trang til å gå på do, og man kan da velge å holde seg eller gå
 • Det finnes 3 faser av et måltid. Hodefasen, ventrikkelfasen og intestinalfasen
 • Hun var først plaget av nedre urinveisinfeksjoner som i den senere tid har krøpet oppover
 • Det kan virke som hun har noe galt medureopatologien
 • Menn og kvinner er som kjent ikke helt like nedentil
 • Når de blir gamle og får svekket immunforsvar blusser infeksjonen opp igjen og de blir syke og smittsomme (om tuberkulose hos eldre)
 • Man får da økt aktivitet av hemostatiske faktorer som skal hindre at blodet skal renne ut
 • Kolesterol fester seg i epitellaget og danner fettrand
 • Vi får en fibrøs hette over en fettklump - dette kalles aterosklerotisk plakk
 • Nikotinsyre hemmer overgangen fra lever til blodårer
 • Normalt bedrer positive inotroper hjertesvikten før de dør plutselig
 • Ettersom det er en symptomfri tilstand inntil man får en ruptur eller angina eller noe slikt er det vanskelig å diagnostisere. Vi har ingen lett test å slå det fast med (om aterosklerose)
 • Lav kreatinin clearance er et godt tegn på nedsatt nyrefunksjon
 • Det er alltid gunstig med litt mosjon, uansett alder og hjertemuskel
 • Han har høy glukose og nesten hyper lipidemi, men det er fordi han er overvektig
 • Kan ikke bare tygge piller og sitte på rompa hele dagen og spise usunn mat, og vente på effekt (om midler mot fedme)
 • Hjertesviktens prognose vil forsinkes
 • Dette kommer av den kompensatoriske egenskapen kroppen har
 • DMARD er sykelig modifiserende antirevmatisk middel
 • Alle nye insidenser vil øke antallet syke
 • 3 dager er den vanlige kuren for friske kvinner
 • Insidens og prevalens henger sammen fordi insidensmengde er økt, dvs. prevalens er økt også eller omvendt

(Publisert i NFT nr. 9/2007 side 20–21.)