Tekst: Kurt Haga, apoteker, Vitusapotek Volvat og Kjersti Aarskog,
prosjektleder, NMD

Våren og sommeren 2007 var Kurt Haga i Nairobi, Kenya, og Kjersti Aarskog i Calcutta, India. Farmasøytene jobber og bor sammen med German Doctors for Developing Countries i slummen, der pasientene også lever. Vitusapoteks støtte til denne organisasjonen har et langsiktig og ambisiøst fokus.

Fattige indere står i kø for å komme inn til legen. Foto: Kjersti Aarskog

WHO anslår at 10 prosent av alle legemidler på verdensbasis er falske. Anslaget i u-land er så høyt som 25 prosent, og det skyldes særlig at disse landene må kjøpe så billige legemidler som mulig. Det betyr økt risiko for at preparatene ikke har den kvalitet de skal ha. Omsetning av falske legemidler er et stort og voksende problem, og en lønnsom forretning for aktører med uærlige hensikter. I tillegg fører dårlige lagringsforhold til at mange legemidler i u-land ikke holder god nok kvalitet.

Vitusapotek bidrar

Vitusapotek bidrar med økonomisk støtte til legemidler, minilab-utstyr og oppbygging av sykehus. Farmasøytene etablerer også logistikksystemer og prosedyrer, og bidrar med farmasøytisk kompetanse som setter lokalbefolkningen i stand til selv å kontrollere legemidlene som kommer inn til legesentrene.

Vanligste feil

Produsentene av falske legemidler er kreative. Dette er de vanligste feilene:

  • Legemidler med et annet virkestoff enn det som er angitt
  • Legemidler uten aktive virkestoff
  • Feil, ofte lavere styrke enn angitt
  • Legemidler med åpenbare produksjonstekniske mangler
  • Kontaminerte legemidler
  • Vi har også hatt eksempler der legemidlene har inneholdt tilsetningsstoffer som er direkte skadelige for pasientene.

Minilab

Kvalitetskontrollen foregår ved hjelp av enkelt utstyr tilpasset forholdene i utviklingsland. Minilaben er utviklet av Global Pharma Health Fund og består av to kofferter som inneholder lab-utstyr, monografier og legemiddelstandarder. Vitusapotek supplerer ved behov. Kvalitetskontrollen består av fire enkle testnivåer: Visuell inspeksjon, desintegrasjonstest, påvisning ved hjelp av fargereaksjoner og semi-kvantitativ tynnsjiktskromatografi. Farmasøytene tester ikke mikrobiologisk kvalitet.

Alle nye batcher testes

Mathare Valley-slummen i Nairobi er et av de områdene som følges opp av Vitusapotek, og den største medisinske utfordringen her er bekjempelse av aids.

I Nairobi kjøpes legemidlene inn via en kristen non-profit organisasjon kalt MEDS. MEDS har kommet langt når det gjelder kvalitetskontroll, og det er generelt bra kvalitet på legemidlene organisasjonen forhandler. Sammen med lokale farmasøyter som fikk opplæring i bruk av minilaben, underkjente vi våren 2007 kun to av 100 batcher med legemidler – én pga. dårlig desintegrasjon og én pga. negativ fargereaksjon. I slike tilfeller informeres legene og distributøren, og den aktuelle batchen returneres til MEDS. Det er implementert prosedyrer for å teste alle nye batcher før de tas i bruk, noe de lokale farmasøytene følger opp så godt de kan. Et problem er imidlertid at underkjente batcher likevel tas i bruk, i mangel på alternativer.

Tuberkulosesykehus

I Calcutta, eller Kolkata som det nå heter, florerer tuberkulosen. Legemidlene blir som oftest kjøpt inn via myndighetene, som også støtter noe av tuberkulosemedisinen til voksne. Paradokset er at myndighetene ikke gir noen som helst støtte til anti-TB-behandling av barn - verken til vaksiner eller behandling. Årsaken er atbarn ikke smitter så lett som voksne. Vitusapotek har derfor nylig vært med på å åpne et tuberkulosesykehus for barn. Forståelsen for lab-arbeidet blir ekstremt klart når du ser barn med tuberkulose i knokler, hjerne og lunger. Selv om pasientene får behandling, hjelper det lite hvis medisinen er av for dårlig kvalitet.

Bistand hjelper

Vårt bidrag og jevnlig kontroll har redusert feilraten fra 25 prosent i 2005 til sju prosent våren 2007. Vi har faktisk registrert feilrater ned mot 0 prosent.

Det er derfor tilfredsstillende å se at farmasøytisk bistand hjelper. Celesio (moderselskapet til Vitusapotek) sender farmasøyter for to oppfølgninger per år per sted der vi har et løpende engasjement. Vitusapotek har til nå bistått med Bente og Ken Tesaker i India, Mathias Rasch-Halvorsen og Kjersti Aarskog på Filippinene, Christer Bakke Frantzen og Kurt Haga i Kenya og Kjersti Aarskog i India for annen gang – ett år etter at ekteparet Tesaker var på samme sted.

(Publisert i NFT nr. 12/2007 side 10.)