Tekst: Gøril Eide Flaten og Ingunn Tho, «Drug Transport & Delivery»­gruppen, Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø

Konferansen, som gikk av stabelen på Farmasi­bygget ved Universitetet i Tromsø (UiT) den 25.–27. juni, ble organisert i anledning 10-­årsjubileet til forskningsgruppen «Drug Transport & Delivery» ved Institutt for farmasi. Konferansen ble ­organisert i samarbeid med den ­nordiske grenen av den inter­nasjonale organisasjonen «Controlled Release Society» (CRS). Det var andre gang et slikt arrangement fant sted i Tromsø. Den ­første gangen var med stor suksess i 2004.

Internasjonalt nettverk
I løpet av de ti årene forskningsgruppen har eksistert ved UiT, har det vokst frem et internasjonalt nettverk. Dette har skjedd både gjennom at erfarne forskere har jobbet her i perioder, og ved at ­forskere utdannet hos oss har flyttet videre til andre ­universitet, til legemiddelindustrien eller har startet gründerbedrift. «Drug Transport & Delivery» har også fått en ­naturlig plass i lokal­samfunnet i Tromsø, ettersom det de siste ti årene har foregått etablering av ­gründerbedrifter innen både bioteknologi og legemiddelbransjen i byen.

Viktig forskerforum
Formålet med konferansen var å skape et lite, intimt forum hvor forskere, spesielt innen fagområdene legemiddelteknologi og ­biofarmasi, kunne samles for å ­utveksle erfaringer og utvide ­horisonten. I tillegg ønsket man å lage en arena hvor forskningsgrupper både fra Norge og de øvrige nordiske landene kan bli bedre kjent samt å stimulere til større grad av samarbeid.

Som et resultat av den multi­disiplinære karakteren forsknings­feltet har, dekket arrangementet mange ulike aspekter relatert til «Drug Transport & Delivery». Konferansen tok for seg hvordan man kan få virkestoff til å krysse vanskelige barrierer i kroppen (som for eksempel blod/hjernebarrieren og mage/tarm) og ­hvordan man kan få legemidler til å nå ønsket organ ved hjelp av avanserte ­målsøkende nanopartikler som eksempelvis kan levere kreft­medisin direkte til svulst. Ulike testsystemer, som vil forenkle ­testing av nye legemiddelkandidater og redusere behovet for bruk av forsøksdyr, var også et av temaene som ble diskutert.

Det vitenskapelige programmet bestod av 25 foredrag og 24 posterpresentasjoner. Deltakerne var en blanding av unge doktorgradsstudenter og mer erfarne forskere fra både akademia, små bioteknologibedrifter og mellomstore farmasøytiske legemiddelprodusenter. Møtet tiltrakk seg både norske og inter­nasjonale sponsorer.

Post konferansefjelltur til Kvaløya med kos i fjæra for deltakerne som valgte å bli litt lengre i Nordens Paris.

Vitenskapelig program
Det var totalt sju inviterte foredragsholdere. Først ut var professor emeritus Henning Gjelstrup Kristensen fra Universitetet i København, som åpnet seksjonen om faste legemiddelformer (solid state session). Han gav en forelesning som illustrerte hans 50 år lange erfaring innen legemiddelteknologi. Han la spesielt vekt på utviklingen i synet på hjelpestoffer, fra å bli betraktet som en «inaktiv» ingrediens til å bli viktige funksjonelle tilsetnings­stoffer. Kristensens foredrag ble etterfulgt av seks utvalgte ­presentasjoner av innsendte bidrag fra forskere med ulike tema innen krystall­modifikasjoner, faste dispersjoner,­komprimering og geldannelse. Etter ­foredragene var det tid for posterseksjonen hvor viten­­skapelige diskusjoner og networking pågikk langt inn i den mer ­uformelle mottakelsen.

Tema for dag to var transport av ­virkestoff (drug transport ­session), og den inviterte foredragsholderen Christel Bergström fra Uppsala Universitet innledet seksjonene med å gi en oversikt over ­hvordan deres «Pharmaceutical Screening and Informatics»-virkestoffgruppe jobber for på et tidlig tidspunkt å kunne ­identifisere ­virkestoffkandidater med dårlig løselighet. Dagens andre inviterte ­foredragsholder var ­Anna-Lena Ungell fra AstraZeneca R&D i Mölndal, Sverige. Hun delte av sin brede ­erfaring innen optimal­isering av in vitro-modellsystemer for bruk til predikering av absorpsjon i mennesker med oss. Neste inviterte foredrags­holderen var Matthias Brandsch fra Biozentrum ved ­Martin-Luther Universitetet i Halle, Tyskland. Han presenterte en oversikt over transportere innen den såkalte «solute carrier (SLC) superfamily» og deres potensial for bruk til målstyring og levering av virkestoff. ­­I ­tillegg inneholdt transportseksjonen totalt seks utvalgte bidrag som gikk videre i ­dybden på de problemstillingene de inviterte foredragsholderne hadde snakket om.

Den siste seksjonen omhandlet tema målstyring og levering av virkestoff (drug delivery ­session), med størst fokus på ulike ­aspekter av nano-partikulære systemer. Heike Bunjes fra det ­tekniske Universitetet i Braunschweig, Tyskland, var invitert for å gi en oversikt over de ulike systemene av nano-carriers og deres utfordringer. Seksjonen bestod i tillegg av åtte utvalgte bidrag, hvor både tema innen ­liposomer og nano-partikler ble behørig dekket.

Etter at det vitenskapelige programmet var over ble det delt ut ­priser for beste vitenskapelige foredrag og poster. Det ble også delt ut reisestipend til samtlige ­tilreisende PhD-studenter for å ­stimulere yngre forskere til å delta på konferansen vår.

Posterseksjonskomiteen Skjalg Nyheim Solum (t.v.) og Rahul Haware.

Nettverksbygging
En av de hyggelige «bivirkningene» av møtet var å treffe andre ­forskere og få sjansen til å bli bedre kjent. Et lite forum, med hovedtyngde av deltakere fra de nordiske landene, er en fin ­mulighet for PhD-studenter og yngre forskere til å få større innsikt i hva forskningsgrupper i våre naboland holder på med, og finne muligheter for forskningsutveksling. Viten­skapelige diskusjoner og sosiale aktiviteter i skjønn forening gir god grobunn for fremtidig samarbeid.

For de av deltakerne som valgte å tilbringe helgen etter ­konferansen i Nordens Paris var det mulighet for å delta på fjelltur. Turen gikk til Kvaløya utenfor Tromsø, og vi fikk mulighet til å vise frem noe av den vakre naturen vi er så ­privilegert å omgi oss med.

Vil skape tradisjon
Etter to meget vellykkede midnattsolmøter i Tromsø, håper vi å gjøre disse konfe­ransene­ til en tradisjon annethvert år. I samarbeid med CRS (nordic chapter) planlegges det derfor et midtsommermøte i Gøteborg i 2010. I tillegg vil det bli arrangert sommerskole i Helsinki i 2009.

Takk
Organisasjonskomiteen ønsker å rette en stor takk spesielt tilsponsorer, scientific advisory board, chair persons, inviterte og utvalgte foredrags­holdere og de som hadde posterpresenta­sjoner. Sist, men ikke minst, ønsker vi også å takke alle ­konferansedeltakerne!

(Publisert i NFT nr. 9/2008 side 10–11.)