Tekst: Astrid Marie Reksnes, IT-rådgiver, Apotekforeningen

Den elektroniske reseptens livsløp

 1. Pasienten har et sykehusopphold eller en legekon­sultasjon.
 2. Sykehusoppholdet eller legekonsultasjonen resulterer i at rekvirent (legen) sender en resept til Reseptformidleren (RF).
 3. Pasient eller pasientens representant (heretter kalt kunden) går til et hvilket som helst apotek for å få resepten ekspedert.
 4. Kunden oppgir normalt fødselsnummeret til pasienten. Apoteket taster det inn i FarmaPro 5.0 (FP 5.0), sender en forespørsel til RF og får tilbake en liste over pasientens gyldige resepter. Det avtales med kunden hvilke resepter som skal ekspederes. Reseptlisten kan også hentes ned ved å søke på navn og fødselsdato. Dette er en løsning som er forholdsvis tung og den er ment brukt i nøds­fall der førselsnummer ikke kan skaffes. Pasienten kan også ha fått en såkalt «låst» resept hos rekvirent. Dette er en forskriftsfestet rett pasienten har til å beskytte resepten sin mot innsyn fra andre apotek enn det apoteket som han velger for å ekspedere resepten. Apoteket får bare mulighet til å se resepten dersom de bruker koden. Apoteket har selvsagt ikke lov til å se på resepter når pasienten ikke har bedt dem om det. Men hvis resepten ikke er beskyttet kan den apotekansatte i prinsippet slå opp på en kjendis eller datteren sin og se hvilke resepter som ligger i RF. For å hindre snoking logger Reseptformidleren oppslag som ikke fører til ekspedisjon, og vil føre tilsyn med apotekene.
 5. Resepten ekspederes i apoteket. Farmasøytkontrollen er obligatorisk for elektroniske resepter, og farmasøyten skal signere elektronisk for gjennomført farmasøytkontroll. Under farmasøytkontrollen vil både originalforskrivning og data om ekspedisjonen være tilgjengelig på skjermen for farmasøyten. Elektroniske resepter gir et godt grunnlag for å dokumentere resept­ekspedisjonen, slik at apoteket enkelt kan finne tilbake til både originalforskrivning og hva som er gjort under ekspedisjon av resepten.
 6. Deretter utleveres varen på normal måte. Dersom det er en resept som skal refunderes av trygden, kvitterer kunden på en signaturplate.
 7. Det sendes en utleveringsmelding til RF. Utleveringsmeldingene oppbevares i RF sammen med originalresepten. Neste apotek som skal ekspedere resepten får med både original og oversikt over hva som er gjort med resepten ved tidligere ekspedisjoner.
 8. Det sendes utleveringsmelding tilbake til rekvirent. Dersom pasienten har samtykket til det hos fastlegen, sendes det også utleveringsmelding til fastlegen.
 9. Oppgjørskrav med elektronisk signatur sendes til Nav ­sammen med den elektroniske originalresepten. Dermed oppfylles Navs bilagskrav på en enkel måte som ikke ­ krever ekstra arbeid i apoteket. Vi antar nå at det normale vil bli at oppgjørskrav sendes en gang daglig.
 10. Svar på kravet fra Nav vil foreligge i løpet av forholdsvis kort tid.
 11. Utbetaling fra Nav til apoteket vil skje en gang i uken.

Multidose

Innenfor rammen av eResept-programmet skal det i tillegg lages et system for informasjonsutveksling mellom lege og apotek om ­hvilke legemidler og andre varer multidosepasienter bruker. Innefor rammen av programmet ersystemet knyttet opp mot ­pasienter med avtale om multidosepakking.

Systemet medfører at alle involverte aktører, dvs. fastlege, hjemmesykepleie og apotek til enhver tid skal en komplett oversikt over hvilke legemidler og næringsmidler en pasient bruker.

Replanleggingsfase pågår

Som en direkte konsekvens av problemene man har hatt i ­programmet er programmet i skrivende stund inne i en replan­leggingsfase. Blant annet er flere leverandører av legejournal­systemer brakt inn i utviklingsarbeidet. Hovedformålet med dette er å redusere sårbarheten på rekvirentsiden. Det er selvsagt ikke mulig å angi planlagt ferdigstillingsdato for programmet før rep­lanleggingsprosessen er avsluttet.

På apotekene implementeres eResept kun i FarmaPro 5.0, og utrulling av eResept til alle apotek avhenger av at apotekene har tatt i bruk FarmaPro 5.0. På rekvirentsiden er forholdene mer komplekse, med mange brukersteder og flere leverandører av legejournaslystemer. Man diskuterer nå alternative strategier for å få en mest mulig effektiv prosess for innføring av eResept hos ­landets apotek og hos landets leger. Regionsvis utrulling kan være en effektiv tilnærming.

(Publisert i NFT, nr. 12/2008 side 26–27.)