Fakta om «Årets farmasøyt»

Navn
Anne Waal Amundsen

Alder
53

Bosted
Tynset

Utdanning
Gikk ut ved Reseptar­høgskolen i Oslo i 1978.

Yrkespraksis
Etter endt utdanning begynte Anne ved Tynset apotek (nå Alliance apotek, red. anm.), hvor hun har vært ansatt det meste av tiden. Unntakene er vikariater på et år ved Vardø og Vadsø apotek i 1986–1987, og Alliance apotek på Koppang, der hun det siste året har ledet pilot­prosjektet med eResept. Gikk 1. november tilbake til sin gamle stilling som reseptar ved apoteket på Tynset, foreløpig som bestyrer til en ny ­apo­teker er på plass.

Tekst: Jon Iver Grue, frilansjournalist

— Det er så mange andre farmasøyter som hadde fortjent prisen mer enn meg, sier Anne Waal Amundsen, som er kåret til «Årets farmasøyt». Foto: Jon Iver Grue

— Vi på apoteket hadde ikke noen særlige tekniske problemer, men legekontoret har virkelig slitt med dataprogrammet. eResept var bare en del av deres nye dataprogram som jobbet veldig sent, og det var en del misnøye med hjelpen de fikk av leveran­døren Profdoc i starten, sier prisvinneren.

— Først til å bane vei

Når det er sagt var hun forberedt på at alt ikke ville gå like glatt når man er først til å bane vei. Blir det for mye snø er det bedre å stoppe opp enn å kjøre seg helt fast. Utprøvingen av eResept startet 5. mai og varte frem til den ble midlertidig avsluttet på sensommeren. Etter planen skal piloten opp å gå igjen fra uke 3 neste år.

— Det blir spennende når legekontoret begynner å sende e-resepter igjen. Da har vi et nytt dataprogram, pluss at apoteket på Elverum kommer etter til våren, slik at vi virkelig begynner å se hvordan det går. I en sånn pilot kan ikke vi som aktør si at vi ikke vil mer. Vi er forpliktet av departementet til å gå videre. Heldigvis var det de selv som sa at de ikke ville gå videre før barne­sykdommene var ute av verden, fortsetter Waal Amundsen. Hun er sikker på at eResept er veien å gå i fremtiden.

— Det må absolutt være et fremskritt at brukeren kan gå til hvilket som helst apotek og hente ut reseptmedisiner. Det blir mindre papirer, men samtidig større utfordringer med sikkerheten, spesielt med hensyn til legitimering og eventuelle fullmakter for å hente ut medisin for andre. Og så må selvfølgelig det tekniske fungere.

— Farmasifaget i stor endring

Etter et års vikariat ved apoteket på Koppang, er Anne Waal Amundsen nå tilbake i stillingen som reseptar ved Alliance apotek på Tynset. Med 30 år i yrket har hun gjort seg noen tanker om apotekfarmasi, og synes at det gamle faget har endret seg mer de siste fem årene enn på alle årene siden hun gikk ut av Reseptarhøgskolen i 1978.

— Ikke at jeg ønsker meg 30 år tilbake, men sånn hverdagen har blitt med apotekkjeder er det et stadig pes på økonomi og overskudd. Jeg savner litt av det jeg holdt på med for 20 år siden, nemlig å ta faglige kurs i stedet for salgsfremming. Som helse­personell skal du holde deg oppdatert inntil et visst nivå, men videreutviklingen som farmasøyt blir det sjelden tid til. Det er en felles utfordring for alle farmasøyter å få tid til å ta seg av kunder og dette med legemiddelbruk, sier hun.

Siden hun ble kåret til «Årets farmasøyt» har gratulantene stått i kø, men det er en ydmyk prisvinner som insisterer på at prisen kom som en stor overraskelse.

— Det første som slo meg var hvorfor jeg fikk prisen. Det er så mange andre farma­søyter som har stått på i apotek i årevis som hadde fortjent den bedre enn meg.

(Publisert i NFT, nr. 12/2008 side 30.)