Tekst: Christina Dvergsnes,
farmasistudent, Farmasøytisk institutt, UiO

Mali ligger i Vest-Afrika, og er hjem­landet til 12 millioner mennesker. Mali er ifølge WHOs Human Development Index som ble publisert i 2007, verdens femte fattigste land. På den samme ­ska­laen ligger Norge på andre plass, og ­innhar tittelen som verdens nest mest utviklede land, bare slått av Island.

Økonomisk bistand
Landets økonomiske situasjon preger også helsetilbudet i Mali. Bare 59 prosent av innbyggerne har et helsesenter innenfor en rekkevidde på 55 km. Denne strekningen må ofte forseres til fots eller på sykkel, og det er ikke enkelt dersom man er syk eller høygravid. I landsbyen Sido, 140 km sør for Bamako, ligger et slikt helsesenter.

Helsesenteret dekker Sido med sine 2600 innbyggere, og 23 omkring­liggende landsbyer. Farmasøyter Uten Grensers (FUGs) studentgruppe ved Universitetet i Oslo (UiO) ønsker sammen med farmasi­studenter i Mali og Apotek 1 å bedre til­budet ved helsesenteret ved å tilby ­økonomisk bistand til innkjøp av nød­ven­dige legemidler og medisinsk utstyr.

Samarbeid med Apotek 1
Du lurer kanskje på hvordan i alle dager farmasistudenter i Norge har funnet frem til et helsesenter på landsbygda i Mali? Professor Berit Smestad Paulsen ved UiO og Drissa Diallo ved Universitetet i Bamako har i mange år samarbeidet om å undersøke tradisjonelle medisinplanter som blir brukt i Mali. Det var i forbindelse med dette prosjektet to av studentgruppens medlemmer reiste til Mali våren 2007. Her kom de i kontakt med ­farmasistudenter på Universitetet i Bamako, og sammen startet de prosjektet «Pharma Aide Mali-Norvège». De ble enige om at farmasistudentene i Mali ­skulle lete etter et passende helsesenter, og valget falt til slutt på Sido.

Helsesenteret utarbeidet en oversikt over hva de trengte og hva de bruker av legemidler i løpet av ett år. Hjemme i Norge satte studentene i gang jakten på midler. Sortland Apotek, Frogner Apotek, Apoteket St. Georg AS, Alliance Unichem Norge AS og Pfizer Norge AS støttet ­prosjektet. Apotek 1 har blitt prosjektets hovedsponsor, og deltar ikke bare med økonomiske midler, men også med gode ideer og synspunkter på hvordan pro­sjektet kan arbeide videre.

Stigende besøkstall
I november 2007 dro to nye studenter til Mali i forbindelse med sine master­oppgaver. Med seg i bagasjen hadde de blodsukkermålere, blodtrykksmålere, ­steto­skop og albuminstix til helsesenteret. FUG ønsker i utgangspunktet å kjøpe det som kan kjøpes i Mali, i Mali. Derfor hadde de i tillegg med seg penger, slik at de kunne kjøpe de legemidlene det var ­estimert at helsesenteret trengte idet kommende året. Helsesenteret har størst forbruk av antibiotika, midler mot malaria og smertestillende. Malaria, luftveis­infeksjoner og diaré er de hyppigste grunnene til at ­pasienter oppsøker helse­senteret. I tillegg følger også senteret opp gravide kvinner med undersøkelser og ­fødselsassistanse.

Besøkstallene til helsesenteret er ­stigende. I perioden november 2006 til mars 2007 var besøkstallet 883 pasienter, se figur 1. I tilsvarende periode i 2007–2008 hadde antall pasienter økt til 949. Økningen er størst hos kvinnene over 25 år.


Figur 1. Antall besøkende ved helsesenteret i Sido, fordelt etter alder.

Tilsynsskjemaer
Studentgruppen har utarbeidet noen enkle tilsynsskjemaer for helsesenteret og ­legemiddellageret. Det er fremdeles mye vi ikke vet om helsesenteret, og vi ønsker å få en størst mulig oversikt over hva de ­driver med, slik at vi kan hjelpe på best mulig måte. I november 2008 reiste Anh Thu Pahm og undertegnede til Mali i ­forbindelse med våre masteroppgaver. Under oppholdet hadde vi flere møter sammen med studentgruppen i Mali, og vi fikk besøkt helsesenteret flere ganger. Da fikk vi anledning til å teste ut tilsyns­skjemaene sammen med studentene fra Mali. Noen forbedringer må nok til, men i det store og hele fungerte det bra. Vi fikk også være med på innkjøp av nye ­sykesenger til barselavdelingen, solcellepanel og diverse utstyr til senteret. De gamle sengene var i dårlig stand og stod i fare for å falle ­sammen. Brukerne av de nye sengene vil nok også sette pris på muligheten for å heve hodeenden. Elektrisitetsnettet i Mali er bare delvis utbygd, og helsesenteret hadde ikke noen form for innlagt strøm. Nå sørger et sol­cellepanel på taket for ­belys­ning på ­senteret.


Christina Dvergsnes (til v.) og Anh Thu Pahm (i midten) utenfor helsesenteret i Sido sammen med noen av de ansatte. Foto: Ingvild Austarheim

Håper å ansette lege
Fremtidsplanene for helsesenteret er mange. De drømmer blant annet om å kunne utvide senteret med sengeposter, og å ansette en lege. Per dags dato finnes det seks sengeplasser ved helsesenteret. Disse tilhører barselavdelingen, og her overnatter gravide kvinner før de føder og etter at fødselen har funnet sted. Andre syke pasienter har ingen steder å over­natte, og må følgelig reise hjem om natten.

En sykepleier har det øverste ansvaret, og flere jordmødre jobber med de gravide kvinnene. Det er ønskelig å kunne tilby pasientene best mulig pleie, og studentene i Mali har fått i oppdrag å undersøke hvilke muligheter, lover og regler som finnes når det gjelder ansettelse av en lege.

Fruktbart samarbeid
En gledelig nyhet er det også at Adiaratou Tologa har sagt seg villig til å delta i ­studentgruppens arbeid. Hun er fra Mali, men har tatt doktorgraden sin i farma­kognosi ved Universitetet i Oslo. Hun vil sørge for kontinuitet i gruppen. Hun ­snakker også flytende engelsk, noe som kan lette kommunikasjonen mellom ­studentgruppene i Norge og Mali.

Som man skjønner, er det fremdeles mye å gripe tak i. Vi i FUGs studentgruppe i Oslo ser frem til å fortsette samarbeidet med studentene i Mali, og håper på et langt og fruktbart samarbeid.

(Publisert i NFT, nr. 2/2009 side 27–28.)