Ordningen er under utvikling og settes i drift i første halvår 2010.

— Det er forventet at pasientrapportering vil gi oss ny kunnskap om hvordan bivirkninger påvirker pasienters legemiddelbruk og livskvalitet. Dette er informasjon som i liten grad finnes i bivirkningsmeldinger fra helsepersonell, sier prosjektleder Hilde Samdal i Legemiddelverket.

Pasienters rapportering blir et verdifullt supplement og erstatter ikke meldinger fra helsepersonell. Rapporter fra helsepersonell vil fortsatt være viktigste kilde til ny kunnskap om bivirkninger av legemidler.

(Publisert i NFT nr. 11/2009 side 15.)