Tekst: Erlend Olav Brennesvik, Vitusapotek Moss og
Maria Nilsen, Vitusapotek Økern

Historikk
Vitusapotek har siden 2004 bidratt med farmasøytisk kompetanse til analyse av legemidler i Calcutta og Nairobi. Dette i samarbeid med German Doctors (GD) og Global Pharma Health Fund. 12 farmasøyter har til nå reist på to ukers opphold og trent lokalt personale i bruk av Minilab. Hensikten er å kvalitetssikre legemiddelforsyningen til institusjoner og sykehus drevet av German Doctors.

Denne gangen var det et ønske fra German Doctors om å se på alle leddene i legemiddeldistribusjonen, fra produksjon via grossist til lokalt lagerhold, bestillingsprosedyrer etc. Minilaben ble brukt for å verifisere nye grossister. Dersom grossistene er pålitelige og har et kvalitetssystem vil det være mindre behov for analyse.

Produksjon
Per i dag leverer legemiddelprodusenten Caplet ca. 30 prosent av legemidlene til German Doctors i Calcutta. Våre og tidligere analyseresultater fra Minilab viser at legemidler fra denne fabrikken har varierende kvalitet, spesielt med hensyn til visuell inspeksjon og disintegrasjon.

Vi fikk omvisning i lokalene av produksjonssjefen. Caplet var i utgangspunktet skeptiske til besøket og lurte på hvor for vi var der. Fabrikken hadde egne råvaresoner, separate produksjonslinjer, karanteneområder og analyselab med HPLC. Maskinparken var temmelig gammel og slitt. Dørene var ikke tette og en kunne lett få kontaminasjon. Hovedinntrykket var at produksjonslokalene var ok, men vi snakker indisk standard. Mye av arbeidet var manuelt og produksjonssjefen presterte å si at «feil kunne skje på grunn av menneskelig svikt».

Grossist
German Doctors ønsker å begrense antall grossister. De opplever økende legemiddelkostnader, og er åpne for å bruke mer generika forutsatt god kvalitet. De vil prøve å unngå kjøp fra lokale apotek, da det er større sjanse for falske og/eller dårlige legemidler. Hovedgrossisten til GD var ikke interessert i besøk og trenerte enhver forespørsel. GD var interessert i research av en grossist de hadde brukt før og som nå kunne tilby et større sortiment til bedre pris.

Nisjeapotek i Calcutta: Apotekene ligger tett i Calcutta og markedsføringen blir deretter. Foto: Erlend Olav Brennesvik

For oss ser en indisk grossist ut som et lite norsk apotek. Ofte er det flere underleverandører, og grossistene kjøper inn fra dag til dag-basis. Det er få fullsortiments leverandører. Grossisten vi besøkte hadde klimakontroll og ryddige lokaler. Alt var lagerstyrt på pc (ikke vanlig …) med sporbare batch-numre og sertifikater fra underleverandør. De hadde et kvalitetssystem, og myndighetene inspiserte to ganger i året. De kunne tilby konkurransedyktige priser på egenprodusert generika, og hadde gode skussmål fra andre hjelpeorganisasjoner i Caclutta.

Apotek
Enhver som får egen lisens i India kan drive apotek. Det er ikke krav om farmasiutdanning, noe som sikrer legemiddelforsyningen utenfor de store byene. Apotekene er svært små depoter og har et snevert sortiment, men man kan som regel få kjøpt bredspektret antibiotika. Jo laverepris, jo dårligere kvalitet. De færreste har råd til å fullføre en kur. Pasienter med tuberkulose kan blant annet få kjøpt en tre ukers kur med «lungevitaminer» svært billig, det vil si Rifampicin av heller dårlig kvalitet.

«Forhistorisk» rundløper:
Ikke produksjonsutstyr man forbinder med høyteknologisk legemiddelproduksjon.
Foto: Maria Nilsen

Lokalt lager og prosedyrer
Dagens tilstand er ikke tilfredsstillende, lageret er spesielt utsatt for fukt og høy temperatur. Legemidlene står hulter til bulter, det er dårlig batch-kontroll og alt dobbeltføres. Ansvarlig person er heller ikke kompetent. Det er nå planer om et helt nytt legemiddellager. I påvente av dette blir det utarbeidet nye prosedyrer for lagerhold og bestilling. De indiske legene som jobber på institusjonene blir nå pålagt å følge spesifiserte legemiddellister. Det er veldig stor forskjell i terapitradisjon fra Norge. De bruker gjerne tredjegenerasjons cefalosporiner for luftveisinfeksjoner og ondansetron som kvalmestillende.

German Doctors-institusjoner
German Doctors driver mobile klinikker rundt omkring i slumområdet hvor de fattigste får legehjelp. Prevalensen av tuberkulose er høy på grunn av tett befolkning og sanitære forhold. GD driver et eget tuberkulosesykehus, St. Thomas Home, for de kritiske syke pasientene. Indiske myndigheter har et tuberkuloseprogram hvor fattige mottar medisiner gratis mot å møte opp og ta medisin under oppsyn. Det er høy resistens og ofte får ikke pasientene optimal behandling på grunn av byråkrati.

Fra St. Thomas Home for tuberkulosepasienter: TB-pasientene er ofte underernærte og har i tillegg andre sykdommer som astma, rakitt og hiv som vanskeliggjør behandlingen. Foto: Erlend Olav Brennesvik

GD har også et program spesielt for jenter / unge kvinner etter endt behandling. De mottar undervisning og lærer forskjellige håndverk for på sikt å kunne forsørge seg selv og familien. Vi var også på hjemmebesøk i slummen for oppfølging av TB-pasientene. En kan ikke beskrive forholdene de lever under, det må oppleves. GD gjør en utrolig innsats for de fattige i slummen i Calcutta, og vi er takknemlige for å kunne bidra med vår kompetanse på vegne av Vitusapotek.

(Publisert i NFT nr. 12/2009 side 33–34.)