Tekst: Hege Amundsen, Vitusapotek Volvat Oslo og Annik Rindal, Vitusapotek Ørje

Zambia ligger i det sørøstlige Afrika og har 11,7 millioner innbyggere. Landet har en gjennomsnittlig levealder på 40 år og står overfor mange helsemessige utfordringer.

Hiv/aids er den største dødsårsaken (43 prosent av alle dødsfall) i landet, og 17 prosent av befolkningen er hivpositive. De andre vanligste dødsårsakene er nedre luftveisinfeksjoner (12 prosent), malaria (9 prosent), diarésykdommer (7 prosent) og tuberkulose (3 prosent).

Farmasøyter i Zambia
Det er stort behov for flere farmasøyter i Zambia, særlig på sykehusapotekene. Hvert år utdannes rundt 20 nye «Pharmacists» (femårig nystartet masterstudie) og 30–40 «Pharmacy Technologists» (treårig studie), men mange av disse velger å jobbe utenlands eller innen «manufacturing». De fleste som jobber på sykehusapotek er «Pharmacy Assistants» uten formell opplæring, i tillegg til noen «Pharmacy Dispensers» (ettårig utdanning, nå utgått).

Forskjeller mellom zambiske og norske sykehusapotek
Sykehusapotekene finansieres av staten, ofte i samarbeid med CHAZ (Churches Health Association of Zambia), og all medisin er gratis for pasientene. Sykehusapotekene utleverer kun medisiner etter resept, dette inkluderer OTC-preparater som paracetamol, ibuprofen, folsyre, multivitaminer og jern. Her er det faktisk ingen betalingsmuligheter, så personalet slipper å tenke på mersalg og kampanjer ...

Legemidlene kommer i store bokser på 1000 tabletter, og må telles av til hver enkelt pasient. De legges i små medisinposer merket med legemiddelnavn, styrke og dosering. Det er ingen krav til farmasøytkontroll og ekspedisjonene dokumenteres ikke på apoteket.

Tilgangen på legemidler er ikke så god, og apotekene mangler ofte essensielle medisiner. De får medisiner fra en statlig grossist én gang per måned, dette er finansiert av Ministry of Health (MoH). Men apotekene er også avhengige av donasjoner eller å kjøpe fra andre grossister.

Det er store forskjeller på hvilke legemidler som brukes her i forhold til hjemme. Vi ekspederte mye antibiotika (kloramfenikol, trimetoprim-sulfa, amoxicillin, cloxacillin), smertestillende (paracetamol, ibuprofen), ARVs, antimalariamidler, tuberkulostatika, midler mot innvollsorm, B-vitaminer, folsyre og jerntabletter. Vi så imidlertid lite til kolesterolsenkende, antihypertensiva, orale antidiabetika og anthistaminer.

Hvert preparat har et «Stock card» hvor man registrerer enhver bevegelse av hele bokser inn og ut av lageret.

Hege Amundsen forbereder
«Out reach» i apotekets hovedlager. Foto: Hege Amundsen / Annik Rindal

Saint Francis’ Mission Hospital
Vi arbeidet fem uker på apoteket ved Saint Francis’ Mission Hospital som er referansesykehus for 1,5 millioner mennesker. Apoteket har 11 fast ansatte hvorav en Pharmacist, to Pharmacy Technologists, enPharmacy Dispenser, fem Pharmacy Assistants, en renholder og en registrerings-medarbeider (ARV-database).

Apotekets hovedoppgaver er ekspedisjon av resepter til in-patients og out-patients (ca. 300 ekspedisjoner på resepter/dag), levering til sykehusets 10 avdelinger, utlevering av ARVs fra eget rom i apoteket og «Out reach» til lokale helsestasjoner to til tre dager i uken.

Apotekets åpningstider er mandag til og med lørdag fra kl. 8 til 17 og søndag fra kl. 8 til 11. Personalet jobbet hele hverdager samt hver tredje helg. Apoteket er stengt for lunsj fra kl. 13 til 14, noe vi fort kunne vende oss til.

Apotekets reseptutleveringsluke. Foto: Hege Amundsen / Annik Rindal 

Apoteket består av tre avdelinger: Dispensary (reseptur, sykehusekspedisjon, ARV-rom og laboratorium), Main Store (hovedlager) og CSSD (sentrallager for engangsutstyr).

Våre oppgaver på apoteket
Vi jobbet i resepturen sammen med våre zambiske kollegaer, samtidig som vi observerte, diskuterte og stilte spørsmål. Etter knappe to uker innkalte vi til personalmøte hvor vi la frem forslag til endringer. Alle fikk komme med innspill, og forslagene våre ble godt og entusiastisk mottatt. Dette resulterte i tre SOP’er (Dispensing of drugs to in-/and out-patients, Monthly physical count og Drugs overstock/in short supply). SOP’ene ble implementert i løpet av vårt opphold på apoteket. Nedenfor følger noen av våre forslag til endringer:

  • dobbelkontroll av alle resepter før utleve- ring til pasient
  • alltid bruke generisk navn
  • bruke tellebrett i stedet for fingre
  • bruke egne tellebrett til antibiotika og rengjøre tellebrett mellom hvert preparat
  • alltid sette lokket på tablettboksene og holde arbeidsbenken ryddig
  • bedre merking av medisinposer til pasientene (antall tabletter, varighet av behandling, pasientnavn, utleverings- /holdbarhetsdato, tilleggsopplysninger)
Resepturen ved Saint Francis’ Hospital. Foto: Hege Amundsen / Annik Rindal

I tillegg til arbeid i reseptur utførte vi farmasøytisk tilsyn på sykehusavdelingene, ryddet og telte varelagrene og lagerstyrte alt medisinsk utstyr og engangsmateriell. Vi deltok på kliniske møter hver uke og på et møte i legemiddelkomiteen. Vi fikk også reise med sykehusets tverrfaglige ART-team «Out reach» for å levere ut ARVs på lokale helsestasjoner i utkantstrøk. Saint Francis’ Hospital deltar i et nasjonalt hiv-/aids-program og har for tiden 13 481 aktive ARV-pasienter.

Oppfølging på Mwami Adventist Hospital
Den forrige utreisegruppen fra FUG arbeidet fem uker på Mwami Hospital i april/mai 2009, og vi tilbrakte fire dager der for å følge opp deres arbeid med blant annet innføring av SOP’er. Apoteket var lite med kun tre ansatte, og hadde en mye mindre arbeidsbelastning. Personalet hadde kommet langt på vei med implementeringen av SOP’ene. Sykehuset har et meget godt tverrfaglig samarbeid hvor apoteket spiller en sentral rolle, og vi rakk å delta på «Out reach», «Ground rounds» og «clinical meetings».

Evalueringsmøte med MoH, CHAZ og KN
Dette prosjektet er et samarbeid mellom FUG, CHAZ og Kirkens Nødhjelp (KN), i tillegg er MoH involvert og engasjert. I slutten av vårt opphold hadde vi et evalueringsmøte med representanter fra de nevnte organisasjoner hvor vi la frem vår rapport og diskuterte videreføring og utvikling av prosjektet.

Fremtiden
Det er stor interesse for utveksling av zambiske farmasøyter til Norge og ønske om å opprette kontakt mellom Norges Farmaceutiske Forening og denfarmasøytiske foreningen i Zambia. Prosjektet vil ha et sterkt fokus på utfordringene med uhensiktsmessige donasjoner og falske legemidler.

Er dette noe for deg?
Som FUG-farmasøyter har vi sett og lært mye om folk og farmasi i Zambia. Vi har møtt mange utfordringer og mange flotte mennesker, og vi har sett forskjellen på helsesituasjon og helsevesen i Zambia og Norge. Det å bo og leve i «en annen verden» har gitt oss et litt annet perspektiv på livet.

Ta kontakt dersom du har spørsmål eller ønsker å se bilder. Rapporten vår samt mer informasjon om prosjektet finnes på www.fugnorge.no.

(Publisert i NFT nr. 12/2009 side 31–32.)