Egenandelstak 1 gjelder egenandeler ved:

  • undersøkelse og behandling hos lege, psykolog, i poliklinikk og røntgeninstitutt
  • reise i forbindelse med undersøkelse og behandling
  • viktige legemidler og medisinsk utstyr på blå resept

Apotekets oppgaver

For at apotekets kunder skal motta frikortet i posten innen tre uker, må apotekene

  • oppgi 11-sifret fødselsnummer eller D-nummer, dato, klokkeslett og egenandelsbeløp i våre oppgjør til HELFO
  • sende oppgjør til HELFO hver 14. dag

Tekst: Baard Amundsen, Frikortprosjektet, Helsedirektoratet

I dag må alle søke om frikort hos Nav. 1. juni 2010 innføres automatisk frikort for egenandelstak 1. Det betyr at brukerne får frikortet automatisk i posten innen tre uker etter at de har betalt egenandeler over kr 1840,-. Har de betalt mer enn kr 1840,- får de overskytende beløp automatisk tilbakebetalt.

Ordningen prøves ut i Tromsø fra årsskiftet. Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) overtar ansvaret for frikort fra 1. juni 2010. For brukerne er det viktig å merke seg at før 1. juni skal de fremdeles henvende seg til Nav lokalt som i dag med søknad om frikort.

Slik fungerer automatisk frikort
I oppgjørskravene fra apotekene, legene osv. ligger det informasjon om hvilke egenandeler som er innbetalt. Det er HELFO som mottar disse oppgjørene. HELFO henter ut egenandelsinformasjonen automatisk og organiserer den etter fødselsnummer eller D-nummer (midlertidig fødselsnummer). Så snart det registreres en egenandel som gjør at en person passerer egenandelstak 1, sendes frikortet til vedkommendes folkeregistrerte adresse sammen med en eventuell utbetaling på overskytende beløp.

Det registreres ikke informasjon om sykdom, diagnose eller helsetilstand, men det vil likevel være mulig å reservere seg mot den automatiske ordningen. Da må brukerne selv holde orden på kvitteringer og søke frikort hos HELFO.

Apotekenes oppgjør er kritisk for kundens frikort
Apotekene er viktige for at ordningen fungerer som den skal, og innfører derfor nye rutiner fra 1. januar. For at apotekets kunder skal motta frikortet i posten innen tre uker, må apotekene

  • oppgi 11-sifret fødselsnummer eller D- nummer, dato, klokkeslett og egenandels beløp i våre oppgjør til HELFO
  • sende oppgjør til HELFO hver 14. dag.

HELFO henter som nevnt informasjon om kundenes egenandeler fra apotekenes oppgjør. Derfor er det kritisk at oppgjørene sendes til HELFO hver fjortende dag, samt at oppgjørene inneholder komplett fødselsnummer eller D-nummer (midlertidig fødselsnummer). Det kan bli umulig for HELFO å registrere egenandelen på riktig person dersom apotekene ikke følger opp disse nye rutinene. Konsekvensen kan i så fall bli at kunden kanskje ikke får frikortet slik vedkommende har rett på.

Alle landets apotek skal innarbeide disse rutinene senest fra 1. januar 2010.

Følg med i posten
Alle apotek vil få tilsendt kvitteringskort som inneholder viktig informasjon for 2010. Kortene kommer i posten i løpet av desember sammen med informasjon til apotekene. For at kunden skal kunne føre egenkontroll, er det viktig at apotekene bidrar til å gjøre kvitteringskortene tilgjengelig for kundene, og at apotekene stempler dem som i dag. Det vil også bli utsendt bordkort, litt store visittkort som kan brettes slik at de står, som inneholder informasjon om ordningen og reservasjonsretten. Det er viktig at disse kortene er tilgjengelig for apotekets kunder allerede fra 1. januar 2010, da reservasjonsretten gjelder fra denne dato.

Mer informasjon om automatisk frikort
Informasjon om automatisk frikort vil bli lagt ut fortløpende på www.helfo.no/frikort. Ansatte ved apotek er også velkommen til å kontakte HELFO i sin region.

(Publisert i NFT nr. 12/2009 side 22.)