Elisabeth Hunter (f. 1968) er utdannet sivil­økonom. Hun  har tidligere vært administrerende ­direktør i ­Alliance apotek / Boots apotek, og jobber nå som kjededirektør i Vinmonopolet.
 

Vinmonopolet gjør det godt på omdømme­målinger i Norge. Hvordan har det seg­ at en statlig monopolbedrift som ­selger alkohol gjør det så bra i konkurranse med store private bedrifter som har millionbudsjett på omdømmebygging?

Her får du innsikt i hvordan vi arbeider med de ansatte og hvilke kriterier ledelsen arbeider med for å oppnå resultater.

Et viktig samfunnsoppdrag

Vinmonopolet er samfunnets viktigste virkemiddel for å sikre ansvarlig salg av alkohol. Vi gjør dette gjennom å drive effektive og profesjonelle butikker med kunnskapsrike, kvalitets- og ansvarsbevisste ansatte. Det gir optimale forhold for å utøve den nødvendige sosiale kontrollen med omsetningen av sterkøl, vin og brennevin, og det gir tilfredse kunder.

Vinmonopolet har oppsummert sin strategi i en styringspyramide. På toppen av pyramiden er vårt samfunnsoppdrag. De neste to nivåene er visjon og hovedmål, som representerer ­henholdsvis den grunntanken vi styrer mot og de mål vi har satt oss for å oppfylle vårt samfunnsoppdrag. For å nå disse målene har vi seks hovedstrategier som viser hva vi skal fokusere på, og hvilke oppgaver vi skal ­prioritere for å nå våre hovedmål. Selve bærebjelken, og det laveste nivået i styrings­pyramiden, er vårt verdigrunnlag og våre verdier. Verdigrunnlaget fastslår hvordan alle ansatte i Vinmonopolet skal opptre.

Vinmonopolets kompetansestige
Figur 1. Vinmonopolets kompetansestige. Illustrasjon: AS Vinmonopolet

Vinmonopolordningen sikrer at salget skjer uten privatøkonomiske interesser. Fordelene ved Vinmonopolet kommer blant annet til uttrykk gjennom fravær av kjøpepress, ­effektiv sosial kontroll, holdningsskapende tiltak, etisk adferd og effektiv drift. Med et begrenset antall butikker og fokus på sosial kontroll bidrar ­Vinmonopolet til å begrense alkoholforbruket i Norge.

Vinmonopolet støttes av en voksende ­majoritet i befolkningen. Gjennom den årlige medarbeidertrivselsundersøkelsen viser de ansatte at de er svært godt fornøyde med å jobbe i Vinmonopolet. På TNS Gallups omdømmeundersøkelse gikk Vinmonopolet rett til topps for tredje året på rad i 2015. På statens egen innbyggerundersøkelse, som måler hvor godt fornøyd befolkningen er med offentlige tjenester, topper Vinmonopolet listen sammen med universitetene. 

God sosial kontroll

Ingen under 18 år skal få kjøpt øl eller vin, og ingen under 20 år skal få kjøpt brennevin i ­Vinmonopolets butikker. Kunder under 25 år skal vise legitimasjon. Viser de ikke legiti­masjon uoppfordret, skal de bli spurt om det. Dette er de målene vi har for alderskontroll.

Ungdomsorganisasjonen Juvente tester årlig om mindreårige får kjøpt alkohol i dagligvarehandelen og på Vinmonopolet. I løpet av testen i 2015 solgte dagligvaren i mer enn hvert tredje forsøk. Vinmonopolet ble testet i 38 forskjellige tilfeller og solgte i tre av dem. Dette er selvfølgelig tre for mange, men viser også at Vinmonopolet er langt bedre enn dagligvaren på dette feltet. 

God tilgjengelighet

Bedre butikkdekning i distriktene er fortsatt et viktig mål for Vinmonopolet, og med den lille butikkmodellen vår, kategori 1, er dette fortsatt mulig i fremtiden. Vi har i dag 314 butikker spredt rundt i 244 av landets kommuner. 

Kompetanse

For å få til å være både Norges ledende ­faghandelskjede og en velfungerende monopolordning så må vi ha rett kompetanse hos våre ansatte. I Vinmonopolet jobber vi ut fra prinsippet om at kompetanse er en kombinasjon av holdninger, ferdigheter og kunnskap.  

Vi trener kunnskap gjennom e-kurs, filmer, bøker, skriftlige oppgaver og forelesninger. Vi trener ferdigheter gjennom diskusjon, ­trening, smaking, prøving og feiling. Vi jobber med holdninger gjennom samtale, ledelse, tilbake­meldinger, helhetsforståelse og sammen­-
hengsmarkeringer.

Dette er også førende når vi rekrutterer – vi ansetter kandidater med rette holdninger, og så trener vi dem i kunnskap og ferdigheter. 

Gjennom omfattende obligatorisk opp­læring av både kontor- og butikkansatte legger vi grunnlaget for at våre kunder opplever det beste kundemøte ved hvert besøk. Hver enkelt kunde blir godt ivaretatt gjennom god ­vare­faglig veiledning kombinert med god service og god sosial kontroll.

Vinmonopolets satsing på elektronisk opplæring består hovedsakelig av e-kurs og noe film. Vi har i dag 74 e-kurs tilgjengelige for alle våre ansatte, også ekstrahjelper. E-kursene omfatter alt fra AKAN og ledelse til øl.

Grunnen til den tunge satsingen på ­elektronisk opplæring er de ansattes ­moti­-
va­sjon og umettelige behov og ønske om faglig påfyll. I tillegg er elektronisk opplæring en effektiv og økonomisk metode for å spre kunnskap, samt at de er tilgjengelige fra nettet akkurat når ansatte selv ønsker det. 

(Publisert i NFT nr. 1/2017 side 29)