Kirsten K. Viktil ble tildelt Det Giftige Kors for fremragende og mangeårig innsats i farmasiens tjeneste.


Kirsten K. Viktil  mottok Det Giftige Kors for følgende: 

 

  • Et betydelig bidrag til faglig utvikling av et område innen farmasien eller nærliggende fagområder.
  • Et spesielt aktivt engasjement innen farmasøytisk foreningsvirksomhet.
  • Et spesielt engasjement for å markedsføre farmasien i samfunnet.
  • En betydelig innsats for farmasien innen forskning, undervisning eller formidling.


Kirsten K. Viktil er utdannet cand.pharm. fra Universitetet i Oslo i 1983 og ble spesialist i sykehusfarmasi i 1999. I 2007 ble hun den første i Norge som tok en doktorgrad innen klinisk farmasi.

Viktil ble ansatt på Diakonhjemmet Sykehusapotek i Oslo i 1992, hvor hun nå er avdelingsleder for Forskning, utvikling og tjenester. Siden 2010 og frem til i dag har hun hatt en bistilling som førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og bidratt til undervisning i klinisk farmasi av studentene her.
 

Faglig sterk

Som klinisk farmasøyt har Viktil jobbet i en årrekke med tverrfaglig team med blant annet legemiddelgjennomganger, legemiddelsamstemming og undervisning. Hun har en unik interesse for å bidra til å avdekke, forebygge og løse legemiddelrelaterte problemstillinger hos den enkelte pasient. Hun har ­foretatt hundrevis av pasientsamtaler og har en unik kompetanse og erfaring innenfor dette feltet.

Viktil beskrives som engasjert, ­beskje­den, dyktig på tverrfaglig ­samarbeid, og med et brennende faglig engasjement. Det faglige engasjementet og arbeidsinnsatsen har vært av stor betydning for utviklingen av klinisk farmasi her til lands, og har bidratt til kunnskap om verdien av klinisk farmasi innen helsetjenesten. For dette arbeidet ble hun allerede i 1998 kåret til Årets farmasøyt – den aller første som mottok denne prisen.

Videre er Kirsten K. Viktil en mye benyttet foreleser, både innen farmasien og innen de medisinske fag samt at hun har hatt en rekke fagrelaterte verv. 

I juni i år ga hun dessuten ut boken «Klinisk farmasi – en lærebok» i samarbeid med mange dyktige kolleger.

(Publisert i NFT nr. 10/2017 side 23.)