Fagredaktørgruppen i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift ble ­etablert i 2008. Fagredaktør Ane Gedde-Dahl (Oslomet) har vært med hele veien siden oppstarten, men valgte å gi seg ved dette ­årsskiftet. Hun har gjort en meget solid jobb med å øke og ­kvalitetssikre det vitenskapelige ­stofftilfanget i tidsskriftet i disse årene. Også Anne Berit C. ­Samuelsen (Universitetet i Oslo, UiO) og Kristine Heitmann (RELIS Vest) trådte ut av fag­redaktørvervet etter henholdsvis ni og tre år. Begge har gitt NFT og leserne et verdifullt bidrag i arbeidet med vitenskapelige artikler.

 

Standarden opprettholdes

Selv om det siste medlemmet fra den opprinnelige fagredaktør­gruppen med flere nå er ute, er det mange som sørger for at ­standarden opprettholdes. De erfarne fagredaktørene Sara ­Bremer (Apokus), Ida Rudberg Rusten (Sjukehusapoteket i Ålesund) og ­Marianne Hiorth (UiO) har alle sagt ja til gjenvalg. Dessuten er ­Kristian Svendsen (UiT – Norges ­arktiske universitet) utnevnt for perioden 2019–2021 og Dag Erlend Olberg (Norsk medisinsk ­syklotronsenter AS og UiO) for 2020–2022. ­Kontinuiteten i ­fag­-
redaktørgruppen er dermed sikret.

 

Verdifull kanal for forskning

I tillegg står nye fagredaktører klare til å ta fatt på oppgaven. 

Lillan Mo Andreassen (35) er utdannet master i farmasi ved ­Universitetet i Bergen i 2009 og har en doktorgrad i samfunnsfarmasi fra samme univer­sitet i 2019. Hun jobber som legemiddelrådgiver ved RELIS Vest.

— Eg syns det er spanande å få høvet til å få meir innblikk i den redaksjonelle delen av vitskapleg ­publisering. Eg meiner at det å ha ein kanal for å ­formidle farmasifagleg forsking på norsk og til eit breitt publikum er verdfullt for både den som skriv og dei som les. Eg ønskjer å leite etter og løfte fram tema som går på tvers av fagområde og/eller forskingsmiljø, og håper vi kan rekruttere fleire, både unge og etablerte farmasøytar, til å bidra inn i dette arbeidet, fremhever hun.

Hovedansvarsområde i NFT vil være samfunns­farmasi. 

 

Vil spre kunnskap

Anne Cathrine Vestrheim (41) er utdannet Mpharm fra King’s College London fra 2004. Tilbake i Norge igjen begynte hun i apotek og ble apoteker og ­farmasøytfaglig ansvarlig (FFA). I 2008 startet hun på en doktorgrad i immunologi ved Farmasøytisk institutt (FI) ved UiO (avlagt i 2013), hvor undervisningsdelen var i farmakognosi. Siden 2013 har hun vært i Statens legemiddelverk og jobber her med klassifisering av legemidler og narkotikakontroll. Ved klassifisering av legemidler ser man på hvorvidt et stoff, en urt eller et produkt omfattes av legemiddeldefinisjonen. Videre er hun involvert i et ­doktorgradsprosjekt i nettverket Plant.ID. 

— I mitt daglige arbeid foretar jeg en del vurderinger av urter og deres effekter, og mottar også spørsmål fra både publikum og ­farmasøyter om urtepreparater og dokumentasjon. Det er et stort behov for kunnskap på dette området, og ved å si ja til ­fag­redaktørvervet håper jeg å kunne bidra til å spre kunnskap, ­kvalitetssikre og få enda flere til å skrive forskningsartikler. Jeg har selv jobbet med master­studentene på farmakognosi på FI, og dette kan være en super inngangsport for å prøve seg på ­artikkel­skriving med masteroppgaven sin før man eventuelt går videre til en ­doktorgrad, sier Vestrheim som gleder seg til å ta fatt på oppgaven.

— Uansett hvor dypt faglig man går og hvor ­spesialiserte ­kretser man vanligvis presenterer ­arbeidet sitt for, så er det alltid nyttig å lære seg å bryte ned budskapet til et nivå som gjør at også dem som ikke har inngående kunnskap om området fra før av får med seg ny ­kunnskap – en av fordelene med å skrive litt mer ­populærvitenskapelig, føyer hun til.

Hovedansvarsområde i NFT vil være farmakognosi.

 

Unikt norsk tidsskrift

Ellen Hagesæther (42) er utdannet cand.pharm. fra UiO i 2002 og har en doktorgrad fra samme ­universitet i 2008. Hun ­startet ­farmasøytkarrieren i Legemiddelverket. Etter doktorgraden ­arbeidet hun ved den nyopprettete farmasiutdanningen ved ­Syddansk ­Universitet i Odense i 2,5 år. Deretter tok hun et ­opphold fra ­akademia og jobbet på apotek i rundt halvannet år før hun landet på sin nåværende stilling som førsteamanuensis ved bachelor­utdanningen i farmasi ved Oslomet – storbyuniversitetet.   

­­— Jeg syns Norsk Farmaceutisk Tidsskrift er et ­viktig og unikt tidsskrift i norsk sammenheng, og ønsker å bidra det jeg kan til at tidsskriftet kan bevares i sitt ønskelige format. Tidsskriftet belyser på en fin måte hva som skjer innenfor norsk farmasiverden, både forskningsaktiviteter og annet. Selv ser jeg frem til kontakt med, for meg, nye vitenskapelige miljøer, uttaler Hagesæther. 

Hovedansvarsområde i NFT vil være galenisk ­farmasi, lege­middelteknologi og biofarmasi. 

(Publisert i NFT nr. 1/2021 side 34.)