Tekst: Beate H. Garcia, førsteamanuensis i klinisk farmasi,
Institutt for farmasi, UiT Norges arktiske universitet

Anbefalinger om legemiddelvalg, dosering og behandlingslengde i produktbeskrivelser og kliniske retningslinjer er i all hovedsak standardiserte basert på friske frivillige deltakere i kliniske studier. På tvers av denne standardiseringen, erfarer vi et stort behov for individualisering av legemiddelbruk. Ikke bare i forhold til doser, doseringstidspunkt og behandlingslengde, men også i forhold til blant annet alder, nyrefunksjon, lever­funksjon, ­bivirkninger, komorbiditet, polyfarmasi og ­personlige preferanser. En slik individualisering gjøres i dag i liten grad hos den enkelte ­legemiddelbruker. I tillegg til at legemiddel­brukeren ofte mottar utilstrekkelig informasjon om sine legemidler, kan dette være en medvirkende årsak til at legemiddelrelaterte problemer oppstår. 

Kliniske ferdigheter må styrkes

Forskning viser at den enkelte pasients ­legemiddelregime kan kvalitetssikres ved hjelp av metoder som legemiddelsamstemming, legemiddelgjennomgang og pasient­opplæring. En slik individualisert oppfølging av lege­middelbruk krever kompetanse. Ikke bare ­farmasifaglig kompetanse, men også ­kompetanse innen ­kommunikasjon, omsorg og tverrfaglig ­samarbeid. Farmasøyter har en bred og ­allsidige utdanning innen legemidler, en ­kompetanse som gir denne helseprofesjonen et unikt grunnlag for utøvelse av disse metodene. Likevel, for at ­farmasøyter fullt ut skal ta ansvar innen ­individuell oppfølging av legemiddelbruk, og for at farmasøyters rolle som helsepersonell skal få bred aksept i helsevesenet, bør kliniske ferdigheter styrkes og trenes.

Tromsø tar utfordringen

Institutt for farmasi møter denne utfordringen med ny studiestruktur og med nye studie­planer som trådte i kraft fra og med høsten 2012. Her har vi emner som spesifikt fokuserer på ­systematisk utvikling og trening innen lege­middelsamstemming, legemiddelgjennomgang, kommunikasjon og pasientopplæring. Målet vårt er å skape farmasøyter som har kompetanse til å møte utfordringene både i dagens og morgendagens helsevesen!

Figur 1.
Figur 2.

(Publisert i NFT nr. 1/2014 side 20.)