Professor Per Fugelli. Foto: Kai Hovden

Sosialmedisinprofessorens gjern­ing som tenkt helseminister startet med å verne om hva vi allerede har.

— Dette må beskyttes og gjøres ­sterkere i fremtiden, det er en diamant. Vi har et ­rettferdig helsevesen, slo Fugelli fast.

— Man behandles etter sykdommens behov, ikke lommebok, makt eller ­kontakter, la han til.

Spion i helsevesenet

De siste fem årene har professoren, om enn ufrivillig, operert som spion innen norsk kreftbehandling.

— Det jeg observerer er et høy­kompetent helsevesen, og at tabloid­avisene i hovedsak hyler om bagateller – vi er i gode hender, hevdet Fugelli.

Imidlertid er det ikke kun velstand han har observert via sin spiongjerning.

— Jeg har sett et stygg skjev­utvikling. Alvorlig syke pasienter som kommer til sykehus blir redde i møtet med et ­oppstykket helsevesen. Man undres «hvem har ­ansvaret for meg?». ­Pasientene møtes av en stim «engangsleger», jeg møtte selv 37 ulike i løpet av det første året av min sykdom.

Fugelli etterlyser en fastlegeordning i sykehus, altså en som samler trådene og gir kontinuitet.

— Møtet mellom to er avgjørende også i helsevesenet. Arbeidskapasiteten på ­legekontor eller i apotek er nettopp ­mennesker, fremholdt professoren.

Med heksedoktorer

— Jeg vil anbefale alle å reise på ­studiereise til Afrika for å arbeide sammen med ­heksedoktorer en periode, sa Fugelli.

Selv har han vært på oppdagelsesferd for å spionere på døden, noe som brakte ham i kontakt med lokale kolleger i ulike afrikanske land, nemlig medisinmennene.

— Der oppdaget jeg at disse hadde tre grunnstoffer som hadde vært ­foredlet ­gjennom tusenvis av år. Og, ­medisinmennene skapte helsetjenestens grunnstoff, nemlig tillit, utdypet professoren.

Den første medisinmannen Fugelli var i kontakt med hadde fem sønner. Rollen som medisinmann går i arv fra far til sønn, og spørsmålet var selvsagt hvordan han skulle velge sin etterfølger.

— Medisinmannen fortalte at han ­observerte og prøvde dem for å finne ut hvilken av sønnene som har best egnet karakter. Ordenssans, trofasthet mot ­folket og historien og normal intelligens var blant vurderingskriteriene. Men, det viktigste var evnen og viljen til å ville vel – den veide tyngst. Dermed blir oppskrift nummer én på heksedoktorskolen – vær snill, det gjelder også i helsevesenet, poengterte professoren.

Da Fugelli traff den neste medisin­mannen, ble det gode møtet sentralt.

— Medisinmannen bodde i bungalow, hadde to biler og var høyt på strå. Men, ­klinikken hadde han latt bygge på den andre siden av byen, altså i den ­fattige ­bydelen, og den var oppført som en ­tradisjonell ­afrikansk hytte. Dette var for å få til et godt møte – man må være på samme plan. 

I løpet av prosessen, eller ­behandlingen Fugelli observerte, ble det klart at ­medisinmannen og ­pasienten delte makt. 

— Slik må det også være i helse­vesenet. Helsepersonell er eksperter innen sitt fag, den syke er ekspert på seg selv.

Den tredje medisinmannen Fugel­li ble ­presentert for hadde tatt det ­beskrivende navnet professor Good­enough.

— Han var ingen bløffmaker, men ­praktiserte derimot navnet. Samtidig som professor Goodenough var stolt av sin ­kompetanse, var han tilsvarende ­brutalt ærlig på hva han ikke kunne – altså en lege med grenser. Han lovet ikke for mye, noe som ga ham tillit. Så den tredje ­lærdommen er at vi må være ærlige ­fagfolk med grenser, sa Fugelli.

God livskvalitet

Som så mange før ham har gjort, slo også Fugelli fast at en god latter ­forlenger livet.

— Har dere vitser i NFT? I tilfelle dere ikke har det, burde dere få det, oppfordret professoren.

Han presenterte videre fire grunnstoffer for god livskvalitet.

— Det første er trygghet. Man kan ikke gå gjennom livet med en nullvisjon for risiko, men trygghet er viktig. Det neste er verdighet, altså å bli sett og godtatt som deg – også av deg selv. Tredje grunnstoff er handlingsrom i eget liv, nærmere bestemt en rimelig grad av selvstendighet og jeg-­følelse. Det siste på Pers resept for god livskvalitet er tilhørighet – å ha noen å bry seg om, og tilsvarende å ha noen som bryr seg om deg, konstaterte Per Fugelli.

Kombinasjonen av professorens lune og underfundige humor og gode ­allmenn­gyldige råd så ut til å gå hjem hos publikum i Oslo Kongressenter.

(Publisert i NFT nr. 12/2014 side 19.)