Tekst: Susanne Ankarstrand, apoteker, Apotek 1 Ski Amfi

Vi har rett og plikt til å nekte å utlevere hvis vi mistenker forfalskning, misbruk eller feil ved forskrivningen.

Bekymringsmelding

Når noe føles galt med en resept uten at det er en direkte feil, er det viktig at vi ­reagerer og ikke ignorerer denne kunden. Gode arbeidsvaner ved apoteket er ­nødvendig for å fange opp de tilfellene der vi bør ­kontakte lege. Hvis forskrivende lege ikke er enig i vår vurdering, legen ikke har oversikt over sin forskrivning eller vi føler at noe ­frem­deles burde gjøres annerledes, må vi kontakte ­Fylkeslegen med vår bekymring. 

Mine erfaringer med å melde mistanke om mulig uforsvarlig forskrivning til Fylkes­legen er ikke bare positive, fordi samarbeidet med legen kan bli vanskelig i ettertid. I tillegg kan media lett få tilgang til brev som sendes ­Fylkeslegen og vi må være klar over dette når vi formulerer vår bekymringsmelding. 

Hvem betaler?

«Nasjonal faglig veileder vanedannende legemidler – rekvirering og ­forsvarlighet» gir råd til leger og apotek. Anbefaling nr. 22: «Rekvirenter og ­apotekpersonell må ­samarbeide lokalt når situasjonen krever det for eksempel ved mistanke om ­uforsvarlig rekvirering eller ­skadelig bruk, eller ved avtalt nedtrapping av vanedannende ­legemidler.» Utfordringen vår er hvordan dette ­samarbeidet skal foregå konkret i det daglige. Hvis legen ønsker det, kan apoteket delutlevere (levere ut ønsket antall ­tabletter ­uavhengig av paknings­størrelse). Anbrudd er etter min mening en lite egnet arbeids­metode og er tidkrevende. Multidose er bedre, men hvem betaler for pakkingen?

Apoteket kan godt tilby tjenesten å ­observere inntak ved utlevering og passe på at henteintervallene stemmer overens, men hvem betaler for denne ­tjenesten? Tjenesten er til forveksling lik ­legemiddelassistert ­rehabilitering (LAR) og den utføres gratis i mange apotek i dag. Ansatte i apotek tenker på kundens beste og vi har muligheten til å hjelpe både kunde og lege, men vi burde ikke gjøre dette gratis. 

(Publisert i NFT nr. 12/2014 side 29.)