For utprøvingen av eResept på Koppang i 2008 strandet ganske fort. I 2009 startet arbeidet med å planlegge ny utprøving.

Utrulling i 2011
— Og den starter i vår, i Os kommune i Hordaland. Etter hvert vil eResept også prøves ut i et større byområde, forteller avdelingsdirektør Asbjørn Seim i Avdeling eHelse i Helsedirektoratet.

— Utprøvingen i 2010 vil bli etterfulgt av nasjonal utrulling i 2011. Det legges nå planer for hvordan ordningen skal innføres på landsbasis. Utrullingen vil være stegvis og geografisk basert, sier han.

— Hva er hovedutfordringene i denne runden?

— Det er alltid utfordrende når noe skal ut av lab og fungere godt i den virkelige verden. I tillegg er eReseptprogrammet omfattende, med representasjon fra mange forskjellige aktører som har interesser og ansvar på ulike plan. Sett i lys av dette er overgangen fra et lite pilotområde (Os) til et større byområde også en utfordring, da kompleksiteten øker.

— En vellykket utprøving er avhengig av godt samspill mellom de ulike aktørene i programmet, understreker Seim.

FarmaPro 5.0 er en av de nødvendige forutsetningene for eResept og Astrid Marie Reksnes i Apotekforeningen forsikrer om at det skal i alle fall være på plass i tide.

Forbereder samhandling
Men eResept er bare én bit av samhandlingskaken. Alle divisjoner i Helsedirektoratet jobber nå med oppgaver i forbindelse med samhandlingsreformen. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) hadde 13 forløpsgrupper i sving. Rapportene fra disse gruppene ble publisert av HOD og følges opp av Helsedirektoratet. Hvert forløp er forankret i aktuell avdeling.

Helsedirektoratet har mottatt to tildelingsbrev fra HOD hvor oppgavene de skal jobbe med i 2010 er beskrevet. Dette er blant annet:

  • Forbedre evnen i kommunene til å jobbe med forebygging
  • Tjenester i kommunen som gir fastlegen en ny rolle og lokale krefter å spille på istedenfor å måtte henvise til sykehus
  • Tjenester i kommunen som gjør at utskrivningsklare pasienter ikke blir liggende på sykehus
  • Funksjoner i kommunen som gir bedre informasjonsflyt mellom ulike kommunale enheter og mellom kommunale helsetjenester og spesialist- helsetjenestene
  • Endringer i lov- og regelverk for å støtte opp om ønskede endringer i tjenesten
  • Endringer i finansieringsordninger for å støtte opp om ønskede endringer i tjenesten

Samhandlingsreformen er nå til behandling i Stortinget under Are Helseths (A) ledelse.

(Publisert i NFT nr. 3/2010 side 13.)