Tekst: Cecilie Haukereid, informasjonsfarmasøyt ved Frogner apotek i Oslo

Les hele artikkelen i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 3/2011 side 6–9. Redaksjonen håper å få publisert fullstendig nettversjon etter hvert.