— Ingen har ennå kommet opp med et eksempel på at en pasient i Norge ikke har fått det legemiddelet vedkommende skal ha som følge av parallelleksport, slår Askim fast.

Han hevder videre at de vertikalt integrerte fullsortimentsgrossistene i Norge som ut­gangs­punkt tjener mer på å selge lege­midlene gjennom to ledd på hjemmemarkedet fremfor å eksportere.

Les hele artikkelen i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 1/2012 side 16. Redaksjonen håper å få publisert fullstendig nettversjon etter hvert.