Avdelingsoverlege Steinar Madsen forteller at man i Legemiddelverket oppfatter forsyningssituasjonen som stabil.

— Vi har unngått kritiske situasjoner så langt, men ser man på statistikken over meldingene vi legger ut ved legemiddelmangel viser det en økende tendens – det ble satt ny rekord i 2011 med 69 meldinger.

Allikevel oppfattes forsyningene som stabile i Norge, ifølge Madsen.

— I løpet av det siste året har vi fått demonstrert alt som kan føre til mangel. Det dreier seg om alt fra produksjonsproblemer til eksportstopp i andre land og avregistrering av legemidler.

— Vil du si at systemet har sørget for at kritiske situasjoner ikke har oppstått, eller er det som industrien hevder at de har ytt ekstra for å sikre levering?

— Det er jo industrien som produserer, og som dermed også er årsak til mangel. Et eksempel på dette er at mye av produksjonen på en amerikansk fabrikk ble stanset i 2011 på grunn av kvalitetsproblemer. Det har ført til mangel på enkelte legemidler i hele verden.

Les hele artikkelen i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 1/2012 side 15. Redaksjonen håper å få publisert fullstendig nettversjon etter hvert.