Parallelleksport er en av flere faktorer som spiller inn når man opplever legemiddelmangel i Norge.
— Dette kan ikke grossistene lastes for. De gjør jobben sin overfor sine utenlandske eiere som opererer på det europeiske marked, og de forholder seg til mulighetene som ligger i det norske systemet. Det er norske myndigheters legemiddelpolitiske mål om lavest mulig pris som genererer denne handelen, konstaterer Berg.

Les hele artikkelen i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 1/2012 side 14. Redaksjonen håper å få publisert fullstendig nettversjon etter hvert.