— Vi er krystallklare i kommunikasjonen med våre medlemsbedrifter – de skal rapportere med en gang det oppstår leveringsproblemer. Dette føler jeg de følger opp på en god måte. Det er ikke i vår interesse å ikke levere, slår direktøren fast.

Bekkemellem peker på at det må være et markedsgrunnlag og en betalingsvillighet for at internasjonal legemiddelindustri skal ha mulighet til å operere på det norske markedet.

— Vi er opptatt av en god og fullverdig leveranse av legemidler, legger hun til.

To tanker i hodet
— Det hjelper ikke at Steinar Madsen (avdelingsoverlege i Statens legemiddelverk, red. anm.) i det ene øyeblikket beklager seg over at vi ikke har god nok tilgang på legemidler, og i det neste øyeblikket er nær ved å hevde at det er umoralsk at vi får nye innovative produkter ut på pasientmarkedet. Her må man klare å holde to tanker i hodet samtidig.

Les hele artikkelen i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 1/2012 side 12–13. Redaksjonen håper å få publisert fullstendig nettversjon etter hvert.