Eksemplene på at norske pasienter ikke har fått legemidlene de har behov for er ikke vanskelige å finne. Som en del av et sakskompleks hvor Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har bedt Statens legemiddelverk se nærmere på parallelleksport av legemidler og forsyningssikkerhet, har NFT fått innsyn i korrespondanse mellom Roche Norge A/S og Norsk Medisinaldepot AS (NMD) fra desember 2009.

I brevet fremgår det at NMD i løpet av en periode på drøye fem måneder, fra 5. mai til 28. oktober, har bestilt tilsvarende 139 prosent av det norske markedets estimerte behov for et legemiddel. Allikevel har én pasient ikke fått behandling med Roches legemiddel i denne perioden, og i alt elleve andre pasienter sto i fare for ikke å få behandling med legemiddelet i desember samme år, fordi NMD hevdet det ville være umulig å levere.

Allerede i desember 2008 ga HOD Legemiddelverket i oppdrag å se på parallelleksport og forsyningssikkerhet. Rapporten, som slår fast at parallelleksport utgjør en trussel for forsyningssikkerheten, ble levert fra Legemiddelverket i november 2010.

Les hele artikkelen i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 1/2012 side 10. Redaksjonen håper å få publisert fullstendig nettversjon etter hvert.