Tekst: Sten Olsson, ordförande, Farmacevter utan Gränser, Sverige

Den ursprungliga iden till det skandinaviska samarbetet uppkom vid ett gemensamt möte som de tre organisationerna hade i Uppsala i Sverige i januari 2010. Vi kom fram till gemensamma målsättningar för ett samarbete:

  • Att stödja uppbyggande av lokal kapacitet för hållbar uppföljning av kvalitet av marknadsförda läkemedel
  • Att dokumentera och skapa medvetenhet om kvalitetsproblem med läkemedel på marknaden
  • Att reducera risker och optimera nyttan av läkemedel för patienter
  • Att verka inom det nationella systemet för läkemedelsförsörjning och med lokalt ägarskap av projektutformning och genomförande  
  • Att bygga relationer mellan farmacevter och farmacistudenter i Danmark, Norge och Sverige och motsvarande grupper i samarbetslandet

Projektplan
Det första steget mot att definiera en ­projektplan var att diskutera lämpligt land och samarbetspartner för ett nord-syd samarbete. Genom tidigare kontakter och erfarenheter kom vi fram till att Ghana bör vara lämpligt som samarbetsland. Det visade sig att ordföranden i Pharma­ceutical Society of Ghana (PSGH), Alex Dodoo, var entusiastisk för ett samarbete med skandinaviska FuG för att förbättra kapacieteten i Ghana i kampen mot förfalskade läkemedel. Han föreslog att den farmacevtiska fakulteten i Accra skall vara den direkta samarbetspartnern tillsam­mans med  PSGH.
Under senare delen av 2011 har vi ­kommunicerat med fakulteten om ramarna och formerna för samarbetet. Från skandinaviskt håll föreslog vi användning av s.k. minilabs för snabbanalys av läkemedels­prover från markanden. Fakultetens företrädare föredrar emellertid att vi fokuserar på en förstärkning av deras resurser för analyser med HPLC-teknik. Eftersom stora biståndsorganisationer redan är enga­ger­ade i kvalitetskontroll av läkemedel som används inom de stora sjukdomsprogram­men t.ex. mot malaria och hiv/aids och ­tuberkulos, kommer vi sannolikt att inrikta oss mot volymläkemedel som används ­flitigt inom privat sektor t.ex. antibiotika.

Projektmöte i januari
Ett projektmöte med representanter för FuG Danmark, Norge och Sverige kommer att äga rum i Oslo, 28 – 29 januari 2012. Vi kommer då att diskutera hur vi gemensamt skall utveckla och driva detta nya sam­arbetsprojekt med Ghana. Vi kommer att behöva engagera intresserade farmacevter, organisationer och företag i de tre länderna för professionellt stöd och finansiell hjälp.   

(Publisert i NFT nr. 2/2012 side 23.)