Tekst: Gunhild H. Mørch-Johnsen, cand.med. og
Bjørn Oddvar Strøm, cand.pharm, PhD, RELIS Sør-Øst

BUDSKAP

  • Bruk av legemidler med hjelpestoffet gelatin fra dyr kan utgjøre et problem for enkelte muslimer.
  • For vitamin D-tilskudd finnes det ­alternativer til gelatinkapsler, som for eksempel tabletter eller dråper.    

PROBLEMSTILLING
En muslimsk apotekkunde har fått anbefalt tilskudd med ergokalsiferol (Afi-D2 forte) grunnet vitamin D-mangel. Kunden har fått vite at kapslene i Afi-D2 er laget av gelatin fra storfe. Farmasøyt spør om det finnes andre alternativer kunden kan bruke og hva som er det daglige behovet for vitamin D.

Utredning
Vitamin D dannes i huden når den ­eksponeres for sollys (mer uttalt i lysere hudtyper), men tilføres også via kosten. Imidlertid er det få matvarer som ­inneholder vitamin D. De viktigste kildene er fet fisk, tran samt spisefett eller meieriprodukter tilsatt vitamin D. Helse­direktoratet anbefaler generelt at ­ikke-vestlige innvandrere bør ta vitamin D-holdige tilskudd (7,5–10 µg/dag) hele året i tillegg til å følge de generelle ­oppfordringer til befolkningen om ­regelmessig å spise fet fisk (eks. makrell eller laks) som middag og pålegg (1).

Vanligvis diagnostiseres vitamin D-mangel ved å måle serum- eller plasmakonsentrasjonen av 25-hydroksyvitamin D. Verdier >50 nmol/l anses som tilfredsstillende. Mangel defineres som verdier <25 nmol/l, og alvorlig mangel er verdier <12,5 nmol/l (1). I tillegg til det daglige behovet for vitamin D er det ønskelig å få økt konsentrasjonen av vitamin D i ­kroppen ved en mangeltilstand. Imidlertid er det opp til legen å vurdere hvor intensivt pasienten skal behandles, det vil si hvilken dose med vitamin D som skal tas daglig, ut fra alvorlighetsgraden.

Gelatin er et vanlig forekommende hjelpestoff i legemidler, spesielt i kapsler. Fra et islamsk diskusjonsforum i Norge fremkommer det at hva som er akseptert bruk av gelatin tolkes forskjellig. Noen aksepterer kun gelatin fra dyr som det er kjent er halal-slaktet, andre aksepterer gelatin fremstilt fra andre dyr enn svin, og andre igjen aksepterer bruk av all gelatin (også fra svin) da man mener fremstillingsprosessen gjør at gelatin ikke lenger er å anse som kjøtt eller svin. RELIS finner i ­tillegg opplysninger som tilsier at man innen islam kan akseptere bruken av gelatin (uavhengig kilde) når dette inngår i legemidler, hvis ikke andre alternativer finnes (2).

Afi-D2 forte er en gelatinkapsel som inneholder ergokalsiferol 0,75 mg, det vil si 30 000 IE vitamin D (3). Det finnes ­vitamin D-preparat som ikke er ­admin­i­strert som gelatinkapsler, f.eks. Nycoplus D-vitamin 10 µg tabletter og Nycoplus D-vitamin dråper. Henholdsvis én tablett eller fem dråper inneholder kolekalsiferol 10 µg, det vil si 400 IE vitamin D (4,5). Til sam­menlikning inneholder 5 ml tran omtrentlig samme mengde vitamin D (1). Det er altså stor forskjell i styrke mellom preparatet som er forskrevet og alternativene som er foreslått. Pasienten bør derfor rådføre seg med sin lege om hvilken dose som bør tas daglig dersom det er ønskelig å bytte ­preparat. Ved behov for store doser ­vitamin D kan dette også settes intramuskulært.

KONKLUSJON
Gelatin er et vanlig forekommende ­hjelpestoff i legemidler, spesielt i kapsler, og kan være laget av ulike dyr. Dette kan by på problemer for muslimer da det som regel ikke er kjent om dyrene er slaktet halal. Ved behandling av vitamin D-­mangel, eller ved ønske om å ta vitamin D-tilskudd for å dekkedet daglige vitamin­behovet, kan man unngå dette problemet ved å ta preparat som ikke inneholder gelatin. Det finnes flere slike vitamin D-preparat som kan kjøpes reseptfritt på apoteket.

Referanser

  1. RELIS database 2011; spm.nr. 836, RELIS Sør-Øst. (www.relis.no/database)
  2. RELIS database 2010; spm.nr. 6415, RELIS Vest. (www.relis.no/database)
  3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) AFI-D2 forte. www.legemiddelverket. no­/legemiddelsok (Sist endret: 30. juli 2008).
  4. Et friskere Norge. Nycoplus D-vitamin 10 µg. www.etfriskerenorge.no/kosttilskudd/nycoplus-d-vitamin-10-mg (11. juni 2012).
  5. Et friskere Norge. Nycoplus D-vitamin dråper. www.etfriskerenorge.no/kosttilskudd/­  ny­coplus-d-vitamin-draper (11. juni 2012).

Artikkelen er basert på RELIS database 2012; spm.nr. 1772, RELIS Sør-Øst.

(Publisert i NFT nr. 7–8/2012 side 4.)