Tekst: Sigrid Narum, lege, RELIS Øst og Seksjon for klinisk farmakologi og toksikologi, Ullevål Universitetssykehus HF

SPØRSMÅL
Kvinne med leddgikt har multiple lege­middelallergier, bl.a. tåler hun ikke acetylsalisylsyre, i tillegg til pollenallergi. Vil hun kunne tåle et NSAID?

SVAR
Pasienten har leddgikt, noe som gjør at hun i fremtiden kan ha nytte av NSAID som smertestillende. Det er derfor viktig å avklare om hennes acetylsalisylsyreallergi gjør at hun må unngå NSAID i fremtiden.

RELIS har tidligere utredet NSAID og kryssreaktivitet (1). Det antas å være to patogene mekanismer for hypersensi­tivitets­reaksjoner indusert av ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAID).
Den ene mekanismen er foreslått å være en allergisk immunologisk hypersensi­tivitetsreaksjon. Symptomene på denne er urtikaria, angioødem og/eller anafylaktisk sjokk. Denne typen intoleranse er ­ganske strukturspesifikk og kan unngås ved å skifte til et NSAID av en annen klasse.

Den andre mekanismen er foreslått å være en pseudoallergisk reaksjon ­karakterisert ved mastcelledegranulering av komplementkomponenter, histamin­frigjøring og interferens med endogen biosyntese av eikosanoider. Symptomer er bronkokonstriksjon, astma, rhinosinusitt, nasal polyppose eller forverring av kronisk urtikaria. Dersom en pasient tidligere har reagert med denne typen overømfintlighetsreaksjon på et NSAID, er det generelt stor risiko for at tilsvarende reaksjon skal oppstå ved skifte til et annet NSAID. Dette skyldes at insidensen av kryssreaksjon mellom ulike NSAID er relatert til graden av cyklooksygenasehemming, og ikke nødvendigvis til ­strukturlikhet. På grunn av kryssreaktivitet er NSAID-preparater kontra­indisert ­dersom pasienten tidligere har opplevd en slik reaksjon på acetylsalisyl­syre eller andre NSAID.

En god sykehistorie vil ofte kunne avklare om det dreier seg om en allergisk immunologisk reaksjon eller en annen type hypersensitivitetsreaksjon (2). I praksis er det ofte likevel ikke så enkelt. Noen ­ganger kan det være vanskelig å avgjøre hva slags type reaksjon pasienten har hatt. I de tilfellene pasienten har hatt en alvorlig allergisk hypersensitivitetsreaksjon, f.eks. anafylaksi, vil man oftest ikke tørre å gi et annet NSAID. En mild IgE-mediert ­reaksjon vil neste gang kunne bli betydelig alvorligere. Hvis pasienten vil kunne trenge NSAID i fremtiden, er det mulig å gjøre en provokasjonstest (f.eks. på naproksen og ibuprofen) ved en lunge­medisinsk poliklinikk.

KONKLUSJON
En god sykehistorie vil ofte kunne avklare hva slags reaksjon pasienten har hatt på acetylsalisylsyre. En provokasjonstest ved en lungemedisinsk poliklinikk vil kunne avklare om hun tåler NSAID.

Referanser

  1. RELIS database 2007; spm.nr. 2001, RELIS Øst. (www.relis.no/database)
  2. Personlig meddelelse. Overlege lungeavdelingen, Ullevål Universitetssykehus 31.03.2008.

(Publisert i NFT nr. 7–8/2008 side 13.)