BUDSKAP

 • Ved behandling av hodelus skal kun ­personer som har påvist lus behandles.
 • Preparater som inneholder malation eller dimetikon bør foretrekkes. Permetrin bør ikke anbefales på grunn av høy ­forekomst av resistens. Til barn under to år og ­gravide bør dimetikon være førstevalg.
 • Behandlingen skal alltid gjentas etter 7–10 dager.
 • Produkter basert på planteoljer bør ikke anbefales på grunn av mangelfull ­dokumentasjon på effekt.

HODELUS
Hodelus (Pediculus capitis) er 2–3 mm lange, brune til gråhvite blodsugende dyr som lever i hodebunnen hos mennesker. De kan ikke fly eller hoppe, og smitte skjer ved direkte hode til hode-kontakt. Hodelus er vertsspesifikke for mennesker, og kan således ikke smitte til eller fra dyr (1–2).
Hodelus er avhengige av å suge blod to ganger om dagen, og overlever ­maksimalt to døgn dersom de ikke er i hode­bunnen. Eggene festes til hårstrå 3–4 mm fra hodebunnen og klekkes etter 7–14 dager. Eggene påvirkes ikke av lusemidler, og dette er årsaken til at behandling må gjentas etter 7–10 dager for å fjerne nylig utklekkede lus (1–3).
Barn i alderen 3–12 år er mest utsatt for smitte da disse gjerne leker tett sammen, men hodelus kan smitte i alle aldre. ­Barne­hager og barneskoler er typiske smitte­steder. Hygiene og vanlig hårvask reduserer ikke risikoen for smitte (1–3).

BEHANDLING
Det er stor fare for nysmitte etter ­behandling dersom det er mye lus i barnehage eller skole. Det kan derfor være fornuftig å gjennomføre såkalte lusekampanjer for å samordne påvisning av smitte og ­eventuell behandling, slik at alle som er smittet i ­barnehagen eller skolen behandles til samme tid. Bare personer som har fått påvist lus skal behandles, men dersom lus er påvist bør hele husstanden undersøkes grundig for å avdekke mulig smitte (4).

Ikke-medikamentell behandling
Kamming med lusekam for å fjerne lus ­krever nøyaktighet og er tidkrevende. Håret bør være fuktig, og kan smøres inn med ­balsam før kammingen. Det bør legges et hvitt håndkle over skuldrene ved ­kamming for å se og fange opp lusene ­lettere. ­Kamming må gjennomføres hver dag eller annenhver dag i 12–14 dager. Effekten av behandlingen er usikker, og avhenger av teknikk og nøyaktighet (1–2). Våt­kamming kan gjerne anbefales som ­tillegg til ­medikamentell behandling (5).
Barbering er en effektiv behandlings­metode, og kan være et godt behandlingsalternativ. Håret må klippes til maksimalt 5 mm, og lusene vil da ikke kunne overleve (1).

Nervegifter
I Norge har nervegiftene malation ­(Prioderm) og permetrin (Nix) vært ­anbefalt som behandling mot hodelus. Disse ­midlene er nevrotoksiske for lus, men har lav ­toksisitet hos mennesker og andre ­pattedyr (6).
På verdensbasis finnes det resistens mot både malation og permetrin. ­Resistens mot ulike midler varierer mellom ulike geografiske områder, både mellom land og innen hvert land. Selv om ­resistens mot permetrin er et verdens­-
­­om­spennende ­problem, har permetrin ofte vært ­første­valget internasjonalt (5). I Norge anbefales derimot malation som førstevalg, men ikke til gravide eller barn under to år (1, 3). Malation kan brukes av ammende kvinner. Gravide og barn under to år kan benytte permetrin, men permetrin er det lusemiddelet som har høyest forekomst av resistens i Norge og bør derfor vanligvis ikke anbefales (1, 4).

Annen medikamentell behandling
Det finnes en del lusemidler på markedet som er klassifisert som medisinsk utstyr. Disse kan deles inn i to grupper; ­planteoljer og dimetikon (1). Fordelen med disse midlene er at de har en fysisk ­virkningsmekanisme, og at resistens­utvikling og farmakologiske bivirkninger dermed er mindre ­sannsynlig (5). Produkter som er klassifisert som ­medisinsk utstyr har svakere krav til ­dokumentasjon av effekt ­sammenliknet med legemidler (7). Det er vanskelig å gjøre gode vurderinger av effekten av slike produkter, ettersom det vanligvis finnes lite publiserte studier av akseptabel kvalitet.
Dimetikon er en silikonforbindelse som benyttes i ulike konsentrasjoner som middel mot hodelus. Virkningsmekanismen antas å være okklusjon av lusenes respirasjons­organ og at utskillelsen av vann hindres (8). Det finnes etter hvert noe dokumentasjon på at dimetikon er effektivt, og dette har ­medført at blant annet det ­anerkjente ­franske tidsskriftet Prescrire i 2014 ­anbefalte at dimetikon bør være førstevalg ved behandling av hodelus (5).
Dokumentasjonen er likevel sparsom, og studiene er stort sett av lav kvalitet. Noen av studiene er gjort på preparater med 4 % dimetikon, mens andre er gjort på ­produkter med mer enn 90 % dimetikon. Begge styrkene er vist å være effektive, men det finnes ingen sammenliknende ­studier mellom de ulike styrkene. Dimetikon er godt tolerert og det forventes ikke utvikling av resistens mot behandlingen. Ettersom dimetikon ­virker lokalt og ikke absorberes, forventes det heller ingen negative effekter av dimetikon brukt hos gravide, ammende eller små barn (5, 8).
I Norge finnes det, så langt vi har ­identifisert, tre produkter som selges med innhold av dimetikon. Hedrin (4 %), ­Linicin 15 min solution (>90 %) og Nyda (92 %). Vær oppmerksom på at produsenten av Nyda kun anbefaler en enkelt behandling. Vi kan ikke se at en slik anbefaling ­støttes av dokumentasjon, og vil anbefale å gjenta behandlingen etter 7–10 dager som for andre produkter.
Lusemidler som inneholder planteoljer og/eller essensielle oljer er dårligere ­dokumentert enn midler med innhold av dimetikon (1, 8). Planteoljer kan også være toksiske eller forårsake lokal irritasjon eller ­sensitisering (8). Etter vår mening bør ikke slike midler anbefales så lenge det finnes alternativer som er bedre dokumentert.
Vi har ikke fullstendig oversikt over alle ­produkter i denne gruppen, men det er ­spesielt viktig å være klar over at de to andre produktene i Linicin-serien (10 min shampoo og Prevent spray) ikke ­inneholder dimetikon. Linicin 10 min shampoo ­inneholder grapefruktekstrakt, mens Linicin Prevent Spray inneholder planteekstrakter. Ingen av disse produktene er tilstrekkelig dokumentert (9). Etter vår mening er det derfor kun Linicin 15 min solution som bør anbefales av disse produktene.

REFERANSER

 1. Folkehelseinstituttet. Fakta og behandling av hodelus. www.fhi.no/artikler/?id=55885 (Sist oppdatert: 19. februar 2015).
 2. Pediculosis. In: BMJ Best practice. www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 12. juni 2015).
 3. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. T16.7.2 Pediculosis. www.legemiddelhandboka.no/ (Publisert: 21. mai 2013).
 4. RELIS database 2014; spm.nr. 5245, RELIS Midt-Norge (www.relis.no/database)
 5. Anon. Head lice. Dimeticone is the pediculicide of choice. Prescrire Int 2014; 23: 187–90.
 6. Goldstein A, Goldstein B. Pediculosis capitis. Version 22.0. In: UpToDate. www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 20. mai 2015).
 7. Espantaleón KE. Medisinsk utstyr. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2009; 12: 28–9.
 8. Burgess I, Silverston P. Head lice. BMJ Clin Evid 2015; 01: 1703.
 9. Myhr R, Westergren T. Linicin og hodelus. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2011; 10: 18–9.

(Publisert i NFT nr. 7-8/2015 side 19.)