Budskap

 • Begrens bruken av Dentinox ved tannfrembrudd og anbefal ikke-medikamentell behandling.
 • Informer om risikoen for methemoglobinemi og hvilke symptomer foreldre skal se etter.


RELIS har nylig mottatt en bivirkningsmelding der symptomer på methemoglobinemi mistenkes som bivirkninger av Dentinox. En 5 måneder gammel baby ble ved ett tilfelle grå-blå i ansiktet og lite kontaktbar. Dette varte i cirka 45 minutter og reaksjonen kom etter 5–6 dagers bruk av Dentinox innenfor anbefalt dosering. 

Dentinox inneholder kun 0,5 % benzokain og risikoen for methemoglobinemi forventes å være svært lav. Likevel forekommer bivirkningen og RELIS minner derfor om rådene fra 2012 om å begrense bruken av Dentinox ved tannfrembrudd. Her gjengir vi informasjon fra Legemiddelverket og tidligere RELIS-utredninger, som fortsatt er å anse som gjeldende.


Råd til foreldre fra Legemiddelverket (1)

 • Det er normalt at barn klør i gommene under tannfrembrudd. 
 • Gi barnet noe å bite på (unngå skarpe kanter). For eksempel en bitering av gummi eller en bitering med væske som kjøles ned før bruk. Alternativt kan man gni/massere barnets gommer forsiktig med en finger.
 • Bruk av lokalbedøvende midler som inneholder benzokain bør begrenses.
 • Dersom du har brukt benzokain og barnet får symptomer som blekhet, grå- eller blåfarget hud, lepper eller negler, kortpustethet, tretthet, forvirring, hodepine, svimmelhet og rask hjerterytme, så bør du kontakte lege.


Methemoglobinemi 

Methemoglobinemi er en tilstand der jernet i hemoglobin oksideres fra toverdig (Fe2+) til treverdig form (Fe3+). Dette komplekset er mørkebrunt og kan ikke transportere oksygen (2). Tidlige symptomer er blekhet, grå- eller blåfarget hud, lepper eller negler. Videre ses symptomer som hodepine, tretthet, kort-pustethet, rask hjerterytme og mental påvirkning. Alvorlig methemoglobinemi kan føre til hjerterytmeforstyrrelser, kramper og koma, i verste fall med fatalt utfall (3, 4). Symptomer på methemoglobinemi kan inntreffe så raskt som etter noen få minutter til 1–2 timer etter applisering av benzokain (3). Samtidig anemi, hjerte- eller lungesykdom er blant tilstander der symptomer kan komme ved lavere grad av methemoglobinemi enn ellers (4).

Spedbarn er mer følsomme enn voksne overfor stoffer som kan føre til methemoglobinemi. Dette skyldes sannsynligvis at aktiviteten til enzymene som reduserer methemoglobin tilbake til hemoglobin ikke er fullt ut utviklet hos spedbarn (3). Redusert enzymaktivitet er særlig viktig inntil 4–6 måneders alder. Andre forhold er trolig også bidragende siden amerikanske bivirknings-meldinger på methemoglobinemi av benzokain var særlig vanlige for barn inntil 2 år (5).

Methemoglobinemi kan også være medfødt og skyldes da defekter i aktuelle enzymsystem. Tilstanden kan også oppstå som en kombinasjon av genetiske defekter og tilførte stoffer (3). 


Utfordrende dosering

Enkelte kilder fraråder bruk av benzokain til barn under 2 år fordi administrasjonsformen (smøring på gommene) gjør det vanskelig å dosere nøyaktig, og dermed foreligger risiko for overdosering (6). Den høyeste dosen som trygt kan brukes er ikke kjent (3).


Lidokain ved tannfrembrudd

Lidokain salve eller gel nevnes som en behandlingsmulighet ved plager ved tannfrembrudd hos barn (2). RELIS har tidligere vurdert at lidokain ikke er et bedre alternativ enn benzokain. Sjeldne tilfeller av methemoglobinemi er sett også for lidokain (7). I tillegg kan lidokain gi potensielt farlige bivirkninger som CNS-depresjon, krampeanfall og kardiovaskulær toksisitet (2). 


Benzokain i Topicale 

Topicale (18 % benzokain) brukes som overflateanestetikum ved mange tannklinikker. Risiko for methemoglobinemi av benzokain gjelder også barn eldre enn 2 år og voksne, og må følgelig anses som relevant for Topicale. Legemiddelverket har ikke vurdert om Topicale bør frarådes eller om det bør gis særlige råd eller advarsler. Fordi Topicale er et uregistrert reseptpliktig preparat, forutsettes det at forskriver påtar seg ansvar for å vurdere dokumentasjon for sikkerhet og effekt. Dentinox (0,5 % benzokain) er heller ikke registrert, men fordi det er reseptfritt og målgruppen er barn under 2 år, har Legemiddelverket gått ut med særlige advarsler (8). 

Avslutningsvis henviser vi til hovedbudskapene og oppfordrer til at man på apotekene tar opp hvordan ansatte kan informere om bruken av benzokain. Husk også at det bør være særlig lav terskel for å melde bivirkninger hos barn, https://relis.no/Bivirkninger.


Referanser

 1. Statens legemiddelverk. Bruk av Dentinox NAF ved tannfrembrudd bør begrenses. www.legemiddelverket.no (Sist oppdatert: 22. juni 2015).
 2. RELIS database 2013; spm.nr. 3728, RELIS Sør-Øst. (www.relis.no)
 3. RELIS database 2012; spm.nr. 2083, RELIS Sør-Øst. (www.relis.no)
 4. Ash-Bernal R, Wise R et al. Acquired methemoglobinemia: a retrospective series of 138 cases at 2 teaching hospitals. Medicine (Baltimore) 2004; 83: 265–73.
 5. U.S. Food and Drug Administration. FDA Drug Safety Communication: Reports of a rare, but serious and potentially fatal adverse effect with the use of over-the-counter (OTC) benzocaine gels and liquids applied to the gums or mouth. www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm250024.htm (Sist oppdatert: 4. juli 2011).
 6. RELIS database 2011; spm.nr. 6722, RELIS Vest. (www.relis.no)
 7. Barash M, Reich KA et al. Lidocaine-induced methemoglobinemia: a clinical reminder. J Am Osteopath Assoc 2015; 115: 94–8. 
 8. RELIS database 2015; spm.nr. 9623, RELIS Vest. (www.relis.no)


(Publisert i NFT nr. 1/2018 side 44)