Tekst: Hanne Stenberg-Nilsen, cand.pharm., RELIS Sør-Øst

BUDSKAP

  • Generell hudpleie bør alltid forsøkes ved akneplager hos gravide, også når det er behov for å bruke legemidler.
  • Azelainsyre er førstevalg hos gravide når det er behov for lokalbehandling med legemidler, men benzoylperoksid og klindamycin kan også benyttes.

PROBLEMSTILLING
Bruk av midler mot akne hos gravide kvinner er et hyppig stilt spørsmål til RELIS, både fra helsepersonell og fra brukere av publikumstjenesten Trygg Mammamedisin.

Utredning
Ved alle valg av legemidler til gravide må det foretas en nytte/risikovurdering der det både tas hensyn til mors behov for behandling og eventuell risiko hos barnet. Ved enkelte sykdommer kan behandling med legemidler være helt nødvendig. I andre tilfeller, slik som ved behandling mot akne, kan det foreligge en valgmulighet med hensyn til bruk av legemidler eller ikke. Noen ganger kan imidlertid kvinnen ha så store plager at behandling kan være indisert.

Generell hudpleie
Det er viktig å holde huden ren for å begrense utviklingen av skadet og fet hud. Ansiktet bør renses med et rensemiddel med pH rundt 6,5 morgen og kveld for å fjerne talg og forurensninger. Dette bør også gjøres etter fysisk belastning med uttalt svette, slik vask påvirker ikke talg­produksjonen. Våtservietter som inne­holder alkohol eller aceton bør unngås. Huden bør ikke skrubbes for hardt. Man bør ikke klore på kviser eller klemme ut innholdet, da dette kan øke inflammasjonen og gi arr. Kosmetikkprodukter bør være vannbaserte eller i pudderform. De bør ikke være okklusive, dette gjelder også hårpleieprodukter. Kostfaktorer (fett, ­sukker) har sannsynligvis liten betydning for utvikling av akne (1,2).

Lokalbehandling med legemidler
Valg av behandling ved mild, middels og uttalt akne (acne vulgaris) er omtalt i «Retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten» (2). Her er det angitt at azelainsyre er førstevalg ved behandling av mild akne hos gravide kvinner. Azelain er også angitt som et behandlingsalternativ ved middels akne. Benzoyl­peroksid og klindamycin kan også anvendes som lokalbehandling under hele graviditeten (1). Dersom lokalbehandling ikke gir tilstrekkelig effekt, kan peroral antibiotikabehandling eller henvisning av pasienten til spesialist i hudsykdommer være aktuelt (1).

Azelainsyre (reseptpliktig) og benzoyl­peroksid (reseptfritt) har begge antibakteriell virkning. Det er begrenset ­dokumentasjon om risiko for fosteret ved bruk av midlene, og i preparatomtalene angis at sikkerheten ved bruk under graviditet ikke er klarlagt. Andre kilder angir imidlertid at begge midlene trygt kan brukes av gravide fordi eventuell absorbsjon over huden er for liten til å kunne gi fosterskadelige effekter. Dette er også vurderingen i tidligere utredninger fra RELIS (3–5).

Kosmetikk
Vi gjør oppmerksom på at produkter som er klassifisert som kosmetikk kan inneholde samme stoffer som i legemidler, for eksempel salicylsyre og azelainsyre. Generelt anbefaler vi at gravide kvinner velger kosmetikkprodukter fra kjente ­produsenter som ikke gir inntrykk av at ­produktet fungerer nesten som et ­legemiddel.

KONKLUSJON
Ikke-medikamentelle tiltak bør alltid ­forsøkes, også dersom det er behov for å bruke legemidler. Ved egenbehandling vil reseptfrie preparater med benzoyl­peroksid være førstevalg til gravide ved behov for lokalbehandling med legemidler mot akne.Dersom et reseptpliktig preparat skal benyttes er azelainsyre førstevalg, men klindamycin kan også benyttes.

Referanser

  1. Mikkelsen CS, Hansen SR et al. Lokalbehandling av akne. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 33–4.
  2. Lindbæk M red. Nasjonale faglige ­retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Helsedirektoratet 2008. www.helsebiblioteket.no/ (19. november 2012).
  3. RELIS database 2012; spm.nr. 2256, RELIS Sør-Øst. (www.relis.no/database)
  4. RELIS database 2012; spm.nr. 2016, RELIS Sør-Øst. (www.relis.no/database)
  5. RELIS database 2010; spm.nr. 3435, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no/database)

(Publisert i NFT nr. 12/2012 side 32.)