Tekst: Ann-Katrin Eriksen, cand.pharm. og Pål-Didrik Hoff Roland,
cand.pharm., RELIS Midt-Norge, St. Olavs Hospital HF

BUDSKAP

  • Ery-Max enterokapsel 250 mg tilsvarer Abboticin ES tablett 500 mg.
  • Ery-Max mikstur 100 mg/ml tilsvarer Abboticin mikstur 100 mg/ml.

RELIS får jevnlig spørsmål om forskjellen mellom ulike legemidler med samme virkestoff, deriblant Ery-Max og Abboticin. Det kan være i forbindelse med leveringsvansker, generisk bytte eller andre forhold som gjør at man ønsker å velge det ene fremfor det andre.

Forskjeller mellom erytromycin tabletter og kapsler
Ery-Max fås som enterokapsel, mens Abboticin ES fås som filmdrasjerte tabletter. Både Ery-Max og Abboticin ES inneholder erytromycin, i form av henholdsvis erytromycin og erytromycinetylsuksinat (ester) (1, 2).

Ery-Max enterokapsel inneholder 250 mg erytromycin i form av magesaftresistente drasjerte korn. Ved behov kan enterokapselen åpnes og kornene svelges hele. Erytromycin er syrelabilt, men drasjeringen beskytter mot nedbrytning i ventrikkelen. Fra Ery-Max enterokapsler frigjøres aktiv substans i duodenum. Abboticin ES tabletter inneholder 500 mg erytromycin i form av erytromycinetylsuksinat, som er syrestabilt (3).

Erytromycin enterokapsler absorberes bedre enn erytromycinetylsuksinat tabletter, men gir flere gastrointestinale bivirkninger (3). Erytromycinetylsuksinat absorberes hovedsakelig som uendret ester og hydrolyseres til fritt erytromycin i blodbanen. Rundt 20–30 prosent av dosen distribueres i kroppen som fritt erytromycin (4).

Forskjeller i biotilgjengelighet gjør at disse stoffene ikke doseres likt, målt i antall mg. I enkelte amerikanske kilder angis et forhold på 400 mg erytromycinetylsuksinat til 250 mg erytromycin. I Norge er det vanlig å angi at 500 mg erytromycinetylsuksinat tilsvarer 250 mg erytromycin (3, 4). Det vil si at Ery-Max 250 mg tilsvarer Abboticin ES 500 mg. Som eksempel er doseringsanbefaling ved øvre luftveisinfeksjoner for Ery-Max enterokapsler 500 mg to ganger daglig, alternativt 250 mg fire ganger per døgn (1). Tilsvarende er norsk doseringsanbefaling for Abboticin ES tabletter 1000 mg to ganger daglig, alternativt 500 mg fire ganger per døgn (2).

Dosering av ulike erytromycinmiksturer
Erytromycin fins også som granulat til mikstur under handelsnavnene Ery-Max og Abboticin. Både Ery-Max og Abboticin mikstur inneholder erytromycinetylsuksinat. Miksturene skal altså doseres likt i antall mg og krever ingen omregning. Ifølge byttelisten per 1. juni 2013 er også miksturene byttbare i 100 mg/ml (5, 6).

Referanser

  1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Ery-Max. www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 12. september 2011).
  2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Abboticin ES. www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 23. mars 2012).
  3. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Erytromycin. www.legemiddelhandboka.no/ (24. mai 2013). 
  4. Westergren T. Bytte mellom erytromycinpreparater, hva er ekvivalente doser? 
www.relis.no/Aktuelt/Arkiv/2011/Bytte_mellom_erytromycinpreparater_hva_er_ekvivalente_doser. (Publisert 31. august 2011).
  5. RELIS database 2011; spm.nr. 4087, RELIS MidtNorge. (www.relis.no/database)
  6. Statens legemiddelverk. Byttelisten per 1. april 2013. www.legemiddelverket.no/Nyheter/Blaa_resept_og_pris/Sider/Byttelistenper1.juni2013.aspx. (Sist gjennomgått: 24. mai 2013).

(Publisert i NFT nr. 6/2013 side 17.)