Tekst: Hanne Stenberg-Nilsen, cand.pharm. og Ingunn Marie Randulff Nielsen, lege, RELIS Sør-Øst, Oslo universitetssykehus HF

BUDSKAP

  • P-piller av kombinasjonstypen (inneholder både østrogen og gestagen) kan trygt brukes kontinuerlig ved behov for kort- eller langvarig forskyvning av menstruasjon.
  • Ved plagsomme mellomblødninger anbefales et hormonfritt intervall.

Det er velkjent at mange kvinner som bruker enfase kombinasjons-p-piller  som prevensjonsmiddel tar tablettene ­kontinuerlig, uten den hormonfrie/tablettfrie uken. Månedlige bortfallsblødninger ved tradisjonell p-pillebruk ser ikke ut til å være nødvendig for slimhinnen i livmoren (endometriet), og kontinuerlig bruk anses medisinsk forsvarlig.

For kvinner med menstruasjonsrelaterte plager kan forlenget p-pillesyklus være et behandlingsalternativ. Forlenget syklus kan også være aktuelt for friske kvinner som ønsker færre bortfallsblødninger på grunn av livsstil (1, 2). Det er heller ikke påvist negative bivirkninger ved ­kontinuerlig bruk av p-piller utover tre uker (3). Det synes ikke å være noen øvre grense for hvor lenge kvinner kan ta p-piller kontinuerlig for å unngå menstruasjon. I andre land finnes produkter der kvinnen tar aktive tabletter i opptil to til tre måneder før noen ­pillefrie dager og oppstart av ny syklus. Med et slikt regime kan også de pillefrie dagene utelates ­dersom kvinnen ønsker det (2).

Juvkam og Gudim publiserte i 2013 en artikkel med praktiske råd for forskyvning av menstruasjon og forlengelse av syklus (4). Metodeboken fra Sex og Samfunn (3) gir også praktiske råd om dette og ­beskriver fremgangsmåte med ulike typer p-piller (monofasiske versus sekvenspreparater, og 21 versus 28 tabletter per brett).

De fleste svangerskap blant p-pille­brukere oppstår i tilknytning til den pillefrie uken, og p-piller er dermed sikrere mot ­uønsket ­svangerskap jo færre pillefrie uker kvinnen tar. Ved forlenget syklus er det vanlig med gjennombruddsblødninger eller spotting. Hvis blødningene oppleves som plagsomme, anbefales det å legge inn et hormonfritt intervall (dager uten inntak av p-piller) når kvinnen begynner å blø, slik at blødningen stopper igjen. Både tre dager og fire til sju dager er foreslått som et passende antall dager uten inntak av p-piller. Pillefri periode bør ikke vare lenger enn sju dager. Deretter starter man på et nytt brett. Et annet alternativ er å ta to til tre brett i strekk, før man tar en pillefri uke på et tidspunkt der det passer å få en blødning. Pillefrie dager/uke må ikke nødvendigvis tas på slutten av et brett, men ved oppstart igjen skal man ta i bruk et helt nytt brett (3­–4).

Referanser

  1. Kvan E, Narum S. Legemidler i praksis: P-piller med forlenget syklus – et fremskritt? Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2202–3.
  2. Kaunitz AM. Hormonal contraception for suppression of menstruation. In: UpToDate. www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 15. oktober 2013).
  3. Sex og Samfunn. Metodebok 2012: 16-17 (online-versjon). www.sexogsamfunn.no/metodebok-ebok/ (søk 23. juni 2014).
  4. Juvkam KH, Gudim HB. Medikamentell ­forskyvning av menstruasjon. Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 166–8. (http://­tidsskriftet.no/pdf/pdf2013/166-8.pdf)

(Publisert i NFT nr. 7–8/2014 side 17.)