Tekst: Halldis K. Høyland og Sofia Frost Widnes, 
RELIS Vest, Haukeland universitetssjukehus

BUDSKAP

  • Mange gravide starter folsyretilskudd først når de oppdager at de er gravide – ofte for sent for å forebygge nevralrørsdefekt.
  • Farmasøyter i apotek møter kvinner i målgruppen og er i en unik posisjon til å informere om viktigheten av prekonsepsjonell bruk av folsyre.
  • Funn om økt kreftrisiko ved folsyretilskudd til pasienter med iskemisk hjertesykdom gir ikke grunnlag for endring i anbefaling for gravide.

Siden 1998 har Helsedirektoratet anbefalt kvinner å begynne med folsyretilskudd når de planlegger graviditet – en måned før forventet befruktning. Tilskuddet anbefales videre de første to–tre måneder av svangerskapet. Hensikten er å forebygge ryggmargsbrokk og andre nevralrørsdefekter. Hvert år går om lag 70 kvinner gravide med et barn som har ryggmargsbrokk eller en annen alvorlig nevralrørsdefekt. Tallet kan trolig halveres dersom kvinner tar folattilskudd allerede ved unnfangelsen og fortsetter med det i begynnelsen av svangerskapet (1–3).

Antall tilfeller av nevralrørsdefekter har imidlertid ikke gått ned i Norge etter at folatanbefalingen kom. Bare 16 prosent av norske kvinner tar tilskuddet før de blir gravide, og selv om nesten halvparten tar folsyre når de vet at de er gravide, kan det da allerede være for sent. Nevralrøret med ryggmarg og hjerne lukkes nemlig allerede 30 dager etter befruktningen, det vil si to–tre uker etter uteblitt menstruasjon (1,2). I motsetning til leger og jordmødre, er farmasøyter og annet apotekpersonale i en unik posisjon fordi de møter kvinnene før de er blitt gravide. De kan dermed opplyse kvinner som henter ut p-piller, kjøper eggløsningstester eller graviditetstester, om viktigheten av tidlig folsyretilskudd.

Spørsmål om sikkerheten av kosttilskudd med folsyre ble aktualisert ved Ebbing og medarbeidere sin studie fra 2009, som viste økt kreftforekomst hos pasienter med iskemisk hjertesykdom som fikk tilskudd med 0,8 mg folsyre (4). I medieoppslag om denne studien er det sagt at man bør unngå lengre tids behandling med folat. Kvinner som ikke blir gravide med én gang kan imidlertid komme til å bruke folat i en lang periode (3). Kostholdsrådene for gravide ble oppdatert i mai 2010 og anbefalingene om folsyre ved graviditet er som før (5). Helsedirektoratet viser til at funnene gjelder en annen pasientgruppe med andre risikofaktorer, og lengre tids bruk av høyere doser folat enn det som er tilfelle for de fleste kvinner som er gravide eller som planlegger å bli det (3).

Referanser

  1. Folkehelseinstuttet (FHI). Stor fylkesvariasjon i folatbruk. www.fhi.no (Publisert 18. mars 2005).
  2. Folkehelseinstituttet. Folat – fakta om folattilskudd og svangerskap. www.fhi.no (Faglig revisjon 24. juli 2007).
  3. Westergren T, Widnes SF et al. Tilskudd av folsyre og kreftrisiko. Utposten 2010; 2: 42–3.
  4. Ebbing M, Bønaa KH et al. Cancer incidence and mortality after treatment with folic acid and vitamin B12. JAMA 2009; 302 (19): 2119–26.
  5. Vitaminer, mineraler og kosttilskudd mens du er gravid. www.matportalen.no (Sist oppdatert: 5. mai 2010).

(Publisert i NFT nr. 7–8/2010 side 19.)