Tekst: Randi Myhr, cand.pharm., RELIS Sør-Øst, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål og Tone Westergren, seksjonsleder, cand.pharm., RELIS Sør-Øst, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål

BUDSKAP

 • Det finnes få publiserte studier på Linicin, og disse er i hovedsak laboratorieforsøk.
 • Alle Linicin-produktene inneholder forskjellige virkestoff.
 • Dimetikon er det eneste av disse virkestoffene som er anbefalt til behandling av lus i terapiretningslinjer, men dokumentasjonen er basert på andre styrker/behandlingstider enn for Linicin Solution.

SPØRSMÅL
RELIS har fått flere henvendelser i høst med spørsmål om det er dokumentert at Linicin har effekt mot hodelus. Vi refererer publiserte artikler på Linicin, eller Licatack som det tidligere het (1).

SVAR
Linicin er en ny serie mot hodelus som selges via apotek og er klassifisert som medisinsk utstyr. Det er ikke samme krav til dokumentasjon av effekt av medisinsk utstyr som av legemidler. Serien består av ett preparat til forebyggende behandling: Linicin Prevent Spray, og to preparater til behandling av lus: Linicin Shampo og Linicin Solution. Preparatene inneholder forskjellige virkestoffer.

Linicin Prevent Spray
Sprayen skal påføres hver morgen i ­perioder hvor hodelus forekommer i ­nærmiljøet (2). Det skal sprayes slik at hele håret dekkes. En flaske på 100 ml er beregnet å holde til ca. 30 behandlinger. Behandlingen skal gjentas i løpet av dagen dersom det utføres aktiviteter som kan fjerne sprayen, for eksempel ­svøm­ming, dusjing eller kraftig hårbørsting. Det angis at effekten vedvarer i sju timer, og etter dette bør behandling gjentas ­dersom man fortsatt er i et miljø hvor det forekommer hodelus.

Linicin Prevent Spray inneholder vitex­ekstrakt (Vitex agnus-castus, agnocasto) og mentandiol (para-mentan-3,8-diol) som virkestoffer (1–3). Mentandiol finnes i noen planter, for eksempel eukalyptus (3). Ingen av innholdsstoffene er godt ­dokumentert som lusemidler, og Licatack / Linicin Prevent Spray er kun undersøkt i laboratorieforsøk. Forsøkene er beskrevet i to artikler fra samme forfattergruppe (1, 3).

I det første forsøket ble hårprøver fra 20 barn sprayet med Licatack til hele ­overflaten var gjennomvåt og lagt i petriskåler. I hver skål ble det plassert 10 lus, og man observerte hvordan de ­beveget seg. Ingen krabbet opp på behandlet hår, men det gjorde de på ­ubehandlet hår. Forsøket ble gjentatt hver time i sju timer med samme resultat (3).

I det andre forsøket ble hårprøver og papirstrimler gjennomfuktet med ­hen­holdsvis Linicin Prevent Spray, et annet produkt med paramentandiol (Picksan) og tre fortynnede løsninger av kjente insektsmidler. Tuppen av håret og papir­strimlene ble så holdt foran en lus i en petriskål. Dette ble gjentatt hver time med 20 lus. Ved testing opptil ni timer ble det funnet at lusene ikke krabbet opp på ­test­mater­ialene (papir/hår) som var ­behandlet med sprayen. Det gjorde de derimot i forsøkene med ubehandlet hår og etter få timer på prøvene som var behandlet med de andre testsubstansene (1). Effekt ved praktisk bruk kan vanskelig vurderes ut fra laboratorieforsøkene.

Linicin Shampo
Shampoen skal sitte i håret i 10 minutter før den vaskes ut og håret kjemmes med lusekam. Behandlingen skal gjentas etter 9­–10 dager (2).
Linicin Shampo inneholder grapefrukt­ekstrakt (2). Det er generelt lite dokumen­tasjon for at grapefruktekstrakt har effekt på lus. Vi har kun funnet dette undersøkt av Abdel-Ghaffar og medarbeidere i et lite materiale (4, 5). Forfatterne er de ­sam­me som for de toartiklene om Licatack / Linicin Prevent Spray. Ved et laboratorie­forsøk ble lus i petriskåler dekket av 13 ulike luseprodukter. For ni av midlene, deriblant ufortynnet Licatack shampo (grapefruktekstrakt), døde lusene etter en inkubasjonstid på tre minutter (4). Effekten av shampoen ble også undersøkt på 20 egyptiske barn med hode­lus i alderen 2–9 år (5). Forsøket var ikke blindet eller ­placebokontrollert. Halvparten av barna fikk shampoen vasket ut etter 10 minutter, og resten fikk shampoen vasket ut etter 20 minutter. Barna ble så kjemmet med ­lusekam og lusene ble samlet opp. Det ble ikke funnet noen levende lus i løpet av observasjonstiden på fire timer, mens ­ubehandlede lus fortsatt var i bevegelse etter åtte timer. En behandling med Licatack shampo viste seg ikke å være ­tilstrekkelig til å drepe alle tidlige ­larvestadier av lusene, og forfatterne anbefaler derfor at behandlingen gjentas etter 8–10 dager.

Linicin Solution
Linicin Solution skal fordeles i hår og hodebunn og masseres inn uten å ­tilsette vann. Etter 15 minutter skal håret vaskes nøye med vanlig sjampo og ­lusekam benyttes. Behandlingen skal ­gjentas etter 9–10 dager (2).
Linicin Solution inneholder >95 % ­dimetikon ifølge produsenten (pers. medd.). Folkehelseinstituttet angir at det etter hvert finnes dokumentasjon på at dimetikonprodukter har god effekt (6). Dimetikon er et silikonpreparat som rent mekanisk tar livet av lusene og er ingen nervegift. Virkningsmekanismen er ikke helt klarlagt. Noen hevder at lusene blir kvalt, mens andre hevder at de tørker ut.

Det er stor forskjell i styrke og behandlingstid for ulike dimetikonpreparater. Ifølge Clinical Evidence er det sannsynlig at dimetikon har effekt på hodelus, men dette er basert på studier med 4 % ­dimetikon lotion som er påført i åtte timer eller over natten (7).

Det svenske Läkemedelsverket  angir i sine retningslinjer for behandling av ­hodelus at medisinsk-tekniske produkter (for eksempel dimetikon) er førstevalg på grunn av liten risiko for resistensutvikling (8). Dokumentasjon på effekt av dimetikonproduktene Hedrin 4 % og Nyda 92 % beskrives (9). For Nyda, som er et høy­konsentrert preparat i likhet med Linicin Solution, henvises det til en randomisert klinisk studie hvor behandlingstiden var åtte timer (10). For Linicin Solution har man ikke funnet noen publiserte studier i PubMed. Vi har heller ikke funnet ­publi­serte artikler på dette produktet. Ifølge produsenten er det utført to ­upubliserte ex vivo-forsøk (pers. medd.). En publisert studie med 41 personer har funnet effekt av 4 % dimetikon gel med 15 minutters behandlingstid (11).

KONKLUSJON
Vi har kun funnet fire publiserte artikler på Linicin-produkter (Licatack). Disse er ­skrevet av samme forskergruppe og ­gjelder to laboratorieforsøk på Linicin Prevent Spray og et laboratorieforsøk og en liten klinisk studie med Linicin Shampo.

Siden kliniske studier på Linicin Prevent Spray mangler, kan effekt ved praktisk bruk vanskelig vurderes. Man vet da ikke om sprayen faktisk hindrer smitte i daglige situasjoner og ved tett kontakt med ­personer som har lus. I laboratorie­for­søkene ble hårprøvene gjennomfuktet med middelet, og det er vel usikkert om de som kommer til å bruke sprayen vil dekke håret like godt. Linicin Prevent Spray er beregnet til forebyggende behandling. Det kan innebære daglig bruk i lange perioder, uten at det så langt er dokumentasjon for at effekten er som angitt.

Det er generelt lite dokumentasjonfor at grapefruktekstrakt har effekt på lus. Vi har ikke funnet dette beskrevet i andre kilder enn de to nevnte artiklene med Linicin Shampo (Licatack). Den kliniske effektstudien er kun utført på 20 barn, og er verken blindet eller placebokontrollert.

Dimetikon er det eneste av virkestoffene i Linicin-produktene som er anbefalt til be­handling av lus i terapiretningslinjer, men dokumentasjonen er basert på andre styrker/behandlingstider enn for Linicin Solution.

Referanser

 1. Semmler M, Abdel-Ghaffar F et al. Why is it crucial to test anti-lice repellents? Parasitol Res 2011. Epub ahead of print. DOI 10.1007/s00436-011-2483-4.
 2. MEDA AS. Linicin. www.linicin.no (15. september 2011).
 3. Semmler M, Abdel-Ghaffar F et al. Repellency against head lice (Pediculus humanus capitis). Parasitol Res 2010; 106: 729–31.
 4. Abdel-Ghaffar F, Semmler M et al. Comparative in vitro tests on the efficacy and safety of 13 anti-head-lice products. Parasitol Res 2010; 106:423–9.
 5. Abdel-Ghaffar F, Semmler M et al. Efficacy of a grapefruit extract on head lice: a clinical trial. Parasitol Res 2010; 106: 445–9.
 6. Folkehelseinstituttet. Hodelus (Pediculus capitis). www.fhi.no/dokumenter/664df6 abde.pdf (Sist oppdatert februar 2011).
 7. Burgess I. Head lice. Clinical Evidence 2011; 05: 1703. http://clinicalevidence.bmj.com/ceweb/ con­ditions/skd/1703/1703-get.pdf
 8. Läkemedelsverket, Sverige. Behandling av huvudlöss – ny rekommendation. Information från Läkemedelsverket 2010; 5: 60–3. www.lakemedelsverket.se.
 9. Läkemedelsverket, Sverige. Behandling av huvudlöss – bakgrundsdokumentation. Information från Läkemedelsverket 2010; 5: 64–8. www.lakemedelsverket.se.
 10. Heukelbach J, Pilger D et al. A highly efficacious pediculicide based on dimeticone: Randomized observer blinded comparative trial. BMC Infect Dis 2008; 8: 115. doi:10.1186/1471-2334-8-115
 11. Burgess IF, Burgess NA. Dimeticone 4% liquid gel found to kill all lice and eggs with a single 15 minute application. BMC Res Notes 2011; 4: 15. doi:10.1186/1756-0500-4-15

(Publisert i NFT nr. 10/2011 side 18–19.)