Karakteristisk for hyperkinetisk forstyrrelse / ADHD er konsentrasjonsproblemer og/eller hyperaktivitet og/eller impulsivitet. Problemer med oppmerksomhet vanskeliggjør det å utføre oppgaver, man blir lett distrahert. Hyperaktivitet viser seg som kroppslig uro, plukking og fikling. Impulsivitet kan gi nedsatt evne til å tenke før handling, og det er ­vanskelig å vente. Forstyrrelser og avbrytelser dominerer. Symptomene kan medføre dårligere sosial funksjon på alle arenaer.

Det finnes ingen enkeltfaktor som kan ­forklare utviklingen av ADHD, disponerende faktorer er heller ikke klarlagt. Genetiske og ikke-genetiske faktorer innvirker i et komplisert samspill over tid. Arv kan ha betydning hos noen. Rundt 2/3 av pasientene med ADHD har en eller flere komorbide lidelser, hvor lærevansker, utviklingshemming, atferdsvansker, angst, tics og søvnvansker er de vanligste.

Last ned hele artikkelen i PDF-format her.


(Publisert i NFT nr. 9/2020 side 44)