Redsel og angst er vanlige menneskelige reaksjoner som har til hensikt å beskytte mot trusler og sørge for overlevelse i kritiske og faretruende situasjoner. Altså naturlige reaksjoner på reelle farer. Overdreven og urimelig redsel kalles sykelig angst. Å kjenne på redsel i ufarlige situasjoner kan gi lammelser og stort ubehag. Angsten kan manifestere seg på flere ulike måter både kognitivt, adferdsmessig og kroppslig.

Angst er en utbredt lidelse. Hver fjerde til femte person i befolkningen opplever en angstlidelse i løpet av livet, og rundt 15 prosent i løpet av ett år. Angstlidelser forekommer noe hyppigere hos kvinner enn hos menn. For mange er angst forbundet med skam, og flere skjuler derfor at de sliter med angst og lider i stillhet. Komorbiditet både med andre somatiske og psykiatriske lidelser er vanlig. Angst er eksempelvis ofte komorbid med depresjon.

Last ned hele artikkelen i PDF-format her.


(Publisert i NFT nr. 8/2020 side 24)