Antibiotikaresistente bakterier er et økende problem. I Norge forskrives nærmere 90 prosent av all antibiotika utenfor sykehus. 60 prosent av dette utgjør forskrivninger til luftveisinfeksjoner. Vedlagt følger en oversikt over utvalgte bakterielle infeksjoner og behandling av disse. Det er viktig å være klar over at mange luftveisinfeksjoner er forårsaket av virus.

 

Last ned hele artikkelen i PDF-format her.

(Publisert i NFT nr. 9/2018 side 27.)