Antibiotikaresistente bakterier er et økende problem. I Norge forskrives nærmere 90 prosent av all antibiotika i allmennpraksis. Det er viktig å være klar over at mange luftveisinfeksjoner er forårsaket av virus.

 

Tabell 1. Oversikt over utvalgte infeksjoner med tilhørende ­antibiotika, vent-og-se-holdning og ­forebyggende tips.
InfeksjonHyppig forekommende bakterierGenerelt førstevalg i allmennpraksisVent-og-se?Forebygge infeksjon
Bakteriell lungebetennelseS. pneumoniae (pneumokokker)Fenoksymetylpenicillin (kan være behov for intravenøs
behandling/sykehusinnleggelse)
Klinisk vurdering. Hvis pneumokokker mistenkes, start med en gang.Vaksine mot pneumokokker (anbefalt til utvalgte grupper). Influensavaksine.
BrystbetennelseS. aureus (gule stafylokokker)DikloksacillinTømming av bryst i inntil 24 timer, basert på klinisk vurdering.God ammeveiledning, tømme bryst
Akutt cystitt hos ikke-gravid kvinne 15–65 årE. coliNitrofurantoin, trimetoprim, pivmecillinamKlinisk vurdering. Gjerne vente ved milde til moderate symptomer, anbefale rikelig drikke.Livsstilsråd

Kilde: Tabellen er en oppdatering av tabell 1 i publikasjonen «Fjeld H, Grønstad A, Eek AK. Hva kan farmasøyter i primærapotek gjøre for å bidra i kampen mot antibiotikaresistens? Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2017; 8: 26–8».Hvordan kan farmasøyter bidra?

  • Vær faglig oppdatert!
  • Sjekke anbefalinger i oppdatert retningslinje.
  • Gi god informasjon om til pasienter om lengde på kur, doseringstidspunkter, oppbevaring, informasjon om relevante bivirkninger og kassasjon av rester.
  • Etterspør kampanjer/informasjon fra arbeidsgiver, spesielt i forbindelse med antibiotikauken og antibiotikadagen 18. november.
  • Utarbeid skriftlig informasjon til pasienter.
  • Tilby intern- eller eksternundervisning.
  • Ha tverrfaglig samarbeid og dialog med annet helsepersonell.
  • Kontakt pasientforeninger.
  • Dele informasjon om antibiotika i sosiale medier.
  • Oppfordre venner og familie om å ikke bruke antibiotika unødig.

 

Vil du vite mer?
 

Retningslinjer
Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten
www.antibiotikaiallmennpraksis.no/

Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus
helsedirektoratet.no/retningslinjer/antibiotika-i-sykehus

Barn
Generell veileder i pediatri
Akutt veileder i pediatri
www.helsebiblioteket.no/pediatriveiledere

Annet
Samarbeidsprosjekter mellom Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) og Apotekforeningen
www.antibiotika.no/apotek/

Felles nettsted for antibiotikasentrene i spesialist- og primærhelsetjenesten
www.antibiotika.no

Hva kan farmasøyter i primærapotek gjøre for å bidra i kampen mot antibiotikaresistens? (RELIS, 2017)
relis.no/artikler/27932/

Oppdateringsvisitter om antibiotika (KUPP) fra RELIS
relis.no/wp-content/uploads/2023/03/RELIS-KUPP-BROSJYRE-ANTIBIOTIKA-2016-oppdatert-1.pdf


Last ned artikkelen i PDF-format. (61KB)


(Publisert i NFT nr. 8/2023 side 15)


 

Dette er en oppdatert versjon av antibiotika-artikkelen i NFT nr. 9/2018 (PDF, 526KB).