9 av 10 pasienter med astma forventer å ha astmasymptomer i hverdagen. Med riktig behandling kan de fleste pasientene leve et liv uten begrensninger og uten mange symptomer. Farmasøyten kan hjelpe pasienten til å kartlegge sine symptomer, øke bevisstheten om viktigheten av behandlingen, bidra med opplæring – både faglig og teknisk og gjennom dette bidra til bedre etterlevelse og bedre astmakontroll hos pasientene. 

Last ned hele artikkelen i PDF-format.

(Publisert i NFT nr. 1/2017 side 39.)