Demens er en fellesbetegnelse på sykdom i hjernen. Det finnes mange ulike demenssykdommer og de er kroniske, forverres over tid og er dødelige. Demens svekker kognitive funksjoner som hukommelse, tenkeevne, orienteringsevne, tallforståelse, språk, dømmekraft og en rekke andre. Mange opplever at det tar lang tid å få en demensdiagnose. Hvis du som farmasøyt mistenker at du har en pasient med demens, er det lov å sende en bekymringsmelding til fastlegen. Nylig har det kommet nasjonale retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av personer med demens. 

Last ned hele artikkelen i PDF-format her.


(Publisert i NFT nr. 3/2018 side 41)