Mange pasienter med depresjon slutter med antidepressiva etter kort tid. Dette kan skyldes bivirkninger, manglende effekt eller redsel for avhengighet. Farmasøyten kan hjelpe pasienten og bedre etterlevelsen ved å gi informasjon ved oppstart av behandlingen.


Last ned hele artikkelen i PDF-format her.
 

(Publisert i NFT nr. 10/2018 side 35)