Epilepsi er en kronisk nevrologisk sykdom og rammer cirka 1 prosent av befolkningen. Nesten 50 000 pasienter lever med epilepsi i Norge. Rundt 70 prosent av pasientene får god anfallskontroll med riktig behandling og kan leve et normalt og aktivt liv. Behandling av epilepsi består i hovedsak av forebyggende behandling med antiepileptika. Dette er en utfordrende legemiddelgruppe som har utstrakt farmakologisk variasjon og en fin balanse mellom effekt og tolerabilitet. De fleste pasienter bruker monoterapi, men kombinasjonsbehandling kan være nødvendig. Mange pasienter lider av andre sykdommer i tillegg, slik at polyfarmasi er vanlig. 

Last ned hele artikkelen i PDF-format her.


(Publisert i NFT nr. 2/2018 side 28)