Flått er et middedyr som har åtte ben (noen larvestadier har seks ben). I Norge finnes skogflått (Ixodes ricinus) som er vanlig langs kysten fra svenskegrensen i Østfold og nordover til Brønnøysund i Nordland. Tettheten av flått avtar raskt jo lenger inn i landet og jo høyere opp man beveger seg. Sykdommer som kan overføres via flått, er borreliose (Borrelia burgdorferi) og skogflåttencefalitt (TBE, tick-borne encephalitis). I sjeldne tilfeller kan flått overføre andre sykdommer som anaplasmose, babesiose og harepest.
 

Flått hos hund og katt

Det er sjelden at hunder som smittes med B. burgdorferi via flåttbitt, utvikler sykdom. Hunder som blir syke, kan få leddsmerter, muskelstivhet og bevegelsesproblemer. Katter blir sjeldent syke. TBE er veldig uvanlig hos hund og katt. En del dyreklinikker anbefaler å vaksinere hunder mot borreliose, særlig i områder hvor det er spesielt mye flått og særlig hunder som beveger seg mye i skog og mark. Vi har en vaksine mot borreliose markedsført i Norge (Trilyme inj). Vaksinen gir ikke beskyttelse mot å få flått, derfor anbefales det også å bruke midler forebyggende mot flått. En annen viktig årsak til bruk av flåttmidler på hund og katt er at det kan forhindre at dyrene drar med seg flått inn i huset. De fleste midlene virker derimot ikke frastøtende på flåtten, det tar litt tid etter at flåtten har bitt seg fast til effekten inntrer. Det anbefales derfor at eier plukker flått fra dyrene etter turer i skogen.

Det er også en risiko for at hunder (og katter) som er på reise, blant annet til Sør-Europa, kan få andre flåttarter på seg og få sykdommer som kan overføres av disse. Det er derfor viktig at kjæledyr behandler forebyggende mot flått ved reise.
 

Virkestoff og preparater


Pyretroider:
Finnes som påflekkingsvæske og som halsbånd.

 • Permetrin (Exspot påflekkingsvæske, Bayvantic påflekkingsvæske (+ imidakloprid))
 • Deltametrin (Scalibor halsbånd, Canishield halsbånd)
 • Flumetrin (Seresto halsbånd (+ imidakloprid))
   

Fipronil:
Finnes som påflekkingsvæske og som spray.

 • Frontline, Frontline Comp (+ (s)-metopren)
   

Isoksazoliner:
Disse gis systemisk som tyggetabletter, med unntak av fluralaner som også finnes som påflekkingsvæske.

 • Afoksolaner (NexGard, FrontPro)
 • Fluralaner (Bravecto)
 • Sarolaner (Simparica)
 • Lotilaner (Credelio, AdTab)

Det finnes også et par kombinasjonspreparater som har effekt mot flått hos katt, men som er så bredpektrete at de ikke bør benyttes forebyggende mot flått (Broadline, Stronghold Plus).

Påflekkingsvæsker formuleres som konsentrater og påføres en eller flere avgrensede hudområder (rett på huden) der dyret ikke får slikket seg.

Det anbefales at pelsen klippes/barberes bort for å få administrert preparatene direkte på huden, slik at den aktive substansen kan tas opp over / fordeles i huden og ikke søles i pelsen. Søl i pels vil redusere effekten av preparatene.

Halsbånd består av en matriks impregnert med legemiddel og er beregnet til å festes rundt halsen på et dyr. Legemidlet frigjøres ved diffusjon, på mekanisk vis eller ved fordampning over et definert tidsrom, avhengig av preparat. Virkestoffet fordeles over hele huden og virker altså ikke bare lokalt.
 

Hvordan kan farmasøyter bidra?

 • Veilede dyreeiere om hvordan de ulike preparatene skal administreres. Dette er særlig viktig for påflekkingspreparatene som skal settes rett på huden. Mange anbefaler klipping/barbering av pels for å unngå søl i pelsen og redusert effekt. I pakningsvedleggene (lenke fra preparatomtalen i Veterinærkatalogen) finnes detaljert informasjon om administrering av de ulike preparatene.
   

Vil du vite mer?


Veterinærinstituttet
www.vetinst.no/sykdom-og-agens/borreliose

Evidensia Norge
https://evidensia.no/kjaeledyr-husdyr/borreliose-etter-flattbitt-symptomer-og-behandling/?gclid=EAIaIQobChMI4t_3pfL3gwMVVZqDBx3Elg-yEAAYASAAEgI0zfD_BwE

Helsenorge
www.helsenorge.no/helse-og-miljo/insekter-og-skadedyr/flatt/#flatt-pa-hund-og-katt


Last ned artikkelen i PDF-format. (76KB)


(Publisert i NFT nr. 3/2024, side 8)