Insomni er den vanligste søvnlidelsen. De fleste pasienter tilbys medikamentell behandling (hypnotika), til tross for at ikke-farmakologisk behandling anbefales som førstevalg. Sovemedisiner kan være nyttige ved kortvarige søvnplager, men langvarig bruk bør unngås. En viktig grunn til det er at effekten av sovemedisinene vanligvis taper seg raskt. Etter noen ukers bruk er effekten på søvn ofte dårlig og det er fare for å bli avhengig av tablettene. Ved kronisk insomni anbefales ikke-farmakologisk søvnbehandling, det vil si kognitiv atferdsterapi for insomni. Denne behandlingsformen har effekt hos rundt 80 prosent av pasientene, og effekten ser også ut til å vedvare etter endt behandling. Kognitiv atferdsterapi for insomni er mer krevende for pasienten enn å ta en sovetablett, og pasienten må være motivert for slik behandling. Etter behandling vil de fleste sove brukbart og fungere godt på jobb og privat. Farmasøyten kan hjelpe pasienten til å kartlegge sine symptomer, informere om behandlingsalternativer, øke bevisstheten om viktigheten av behandlingen, og advare mot langvarig bruk av sovemedisiner. 


Last ned hele artikkelen i PDF-format her.


(Publisert i NFT nr. 6/2017 side 31.)